Top 10 van de duurste geneesmiddelen van 2021

De Onafhankelijke Ziekenfondsen maakten een lijst op met de 10 duurste geneesmiddelen (voor de verplichte verzekering) van het afgelopen jaar, gebaseerd op de terugbetalingsgegevens van haar leden. Tegenover 2019 noteren we een stijging, al moeten we voorzichtig zijn bij de interpretatie van de cijfers.

Deze top 10 van geneesmiddelen baseert zich op de terugbetalingsgegevens van de meer dan 2 miljoen aangesloten leden bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen. We kijken daarbij naar de kost voor de gewone ziekteverzekering, gedekt door de sociale zekerheid.

De totaalkost bedroeg in 2021 30.181.059 euro, voorgeschreven aan 135 personen. 8 van de 10 geneesmiddelen maakt deel uit van de behandeling van zeldzame ziektes, zoals stofwisselingsziektes. De overige geneesmiddelen worden ingezet voor kankerbehandelingen.

Thema
Geneesmiddelen
Datum

Op het eerste zicht lijkt dat bedrag een pak hoger dan in 2019. Toch moeten we voorzichtig omspringen met interpretatie van deze stijging. Want voor de helft van de geneesmiddelen kennen we de eigenlijke kost niet. Het gaat dan om geneesmiddelen waarvoor een overeenkomst werd afgesloten. 

Sinds 2010 kunnen bedrijven een overeenkomst afsluiten met het RIZIV rond de terugbetaling voor hun geneesmiddel, het zogenaamde 'art.81/111'. Via deze overeenkomsten wordt een (vaak zeer duur) geneesmiddel tijdelijk terugbetaald, terwijl er nog bepaalde onzekerheden bestaan, zoals over de klinische doeltreffendheid of de kosteneffectiviteit (verband tussen kost en werkzaamheid) van het product.
Los van de kost voor de verplichte verzekering, kunnen we wel stellen dat het aantal geneesmiddelen binnen dit systeem is toegenomen. En hoewel deze overeenkomsten ervoor kunnen zorgen dat innovatieve geneesmiddelen toegankelijk worden, is de transparantie op het vlak van kost beperkt. 

Om de duurzaamheid en toegankelijkheid te garanderen op lange termijn, kan het daarom nuttig zijn om na te denken over alternatieve systemen.