Advance Care Planning (ACP) is een van de manieren om de kwaliteit van palliatieve zorg en daarmee de levenskwaliteit van patiënten met een ongeneeslijke ziekte te waarborgen. In een open gesprek met je patiënt analyseren jullie samen de verwachtingen en wensen over de toekomstige zorg, met als doel om alles met betrekking tot therapeutische beslissingen te respecteren.

Tijdens het ACP-gesprek voer jij als huisarts het gesprek en moeten de volgende onderwerpen minstens besproken worden:

  • de mogelijkheid om een negatieve wilsverklaring over de therapeutische grenzen op te stellen (wat de patiënt niet wil) en/of de mogelijkheid om een positieve wilsverklaring over de therapeutische grenzen op te stellen (wat de patiënt wil, bv. een voorafgaande verklaring inzake euthanasie)
  • de bepaling van de zorgdoelstellingen
  • de eventuele aanduiding van een wettelijke vertegenwoordiger of een gevolmachtigde (als de patiënt niet meer in staat is zelf te beslissen)

Zijn er nog andere zorgverleners betrokken zoals een verpleegkundige of kinesitherapeut? Dan overleg je de Advanced Care Planning ook met hen.

Deze verstrekking is enkel voor patiënten die als palliatief worden geïdentificeerd op basis van de PICT (Palliative Care Indicator Tool). Dit systeem identificeert ook patiënten die zich in een eerder stadium van de ziekte bevinden als palliatieve patiënten. Na 3 jaar volgt een evaluatie.

Zodra het gesprek afgerond is en alle verwachtingen duidelijk zijn, dan registreer je de inhoud van deze gesprekken op de bestaande documenten voor ACP van het LevensEinde InformatieForum (LEIF) of die van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Wenst je patiënt op termijn nog iets te veranderen? Geen probleem, de vroegtijdige zorgplanning is dynamisch in de tijd en kan afhankelijk van het verloop van de ziekte worden herbekeken.

Honorarium

Sinds 1 november 2022 worden de kosten van ACP volledig vergoed door het RIZIV. Dankzij het derdebetalerssyteem betaalt de patiënt niets.