Kinderen, jongeren, volwassenen, iedereen kan in het leven psychologische kwetsbaarheid ervaren. Elke van deze situaties vraagt om psychologische zorg. Om de zorg financieel toegankelijker te maken en de drempel te verlagen, wordt het aanbod voor psychologische zorg geleidelijk aan versterkt voor het hele land.

Het vernieuwd aanbod aan psychologische zorg richt zich vooral op mensen met een kwetsbaarheid op het vlak van psychisch welbevinden, of met ernstigere psychische problemen.

Types psychologisch zorg dat wordt vergoed:

  • Eerstelijns psychologische zorg: kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Ze zijn voornamelijk aangewezen wanneer u een kwetsbaarheid of moeilijkheid ervaart, die een impact heeft op uw psychisch welbevinden.
  • Gespecialiseerde psychologische zorg is gericht op mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.

De vergoeding is enkel van toepassing voor psychologische sessies bij een klinisch psycholoog or orthopedagoog in een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat de nieuwe conventie (2021) met het RIZIV heeft ondertekend. Hiervoor heeft de patiënt geen voorschrift nodig.

Er zijn 11 netwerken voor jongeren, 20 voor volwassenen en 1 gemengd netwerk. Deze netwerken zijn zo georganiseerd dat de zorg zo dicht mogelijk aanwezig is. Ze bevinden zich ofwel in de buurt van de patiënt, in de spreekkamer van de zorgverlener, of in een leefomgeving (op school, in uw bedrijf, uw sportclub…). Indien een patiënt zich niet kan verplaatsen, is thuiszorg ook mogelijk.

Meer informatie vindt u op de website van het RIZIV.