Anders

Teleconsultaties mogelijk bij heel wat zorgverleners

De coronacrisis verstoort de normale gang van zaken in de zorg. Opdat patiënten de nodige verzorging zouden kunnen blijven krijgen, maakt minister van Volksgezondheid Maggie De Block teleraadplegingen mogelijk met verschillende soorten zorgverleners. Op die manier kunnen de patiënten hun zorgverleners blijven raadplegen, maar dan vanop afstand.

Afbeelding
Supplementen verboden

Het RIZIV werkte een regeling uit rond teleraadplegingen voor psychiaters, tandartsen, logopedisten, kinesitherapeuten, verloskundigen, ergotherapeuten, diëtisten en diabeteseducatoren. Ook voor huisartsen, specialisten, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen bestaat er een regeling.

De raadpleging vanop afstand kan gebeuren per telefoon of tijdens een videoconferentie. In beide gevallen mag de zorgverlener geen extra kosten of supplementen aanrekenen aan de patiënt. In de meeste gevallen betaalt de patiënt ook geen remgeld en rekent de zorgverlener het bedrag rechtstreeks aan de verzekering voor geneeskundige verzorging aan, via het ziekenfonds.

Psychiater en neuropsychiater

Sinds 14 maart mogen zes verstrekkingen met je psychiater of neuropsychiater via videoconferentie plaatsvinden. Het gaat voornamelijk om sessies van minimaal 30 minuten om een diagnose te stellen of een behandeling voort te zetten die al vóór 14 maart begonnen was. Ook sessies van 60 minuten mediatietherapie voor een kind of een jongere onder de 18 jaar en een of meerdere volwassenen die instaan voor de opvoeding en dagelijkse begeleiding, kunnen via videoconferentie verlopen.
Deze codes worden enkel terugbetaald voor patiënten die voor 14 maart 2020 niet in een gedeeltelijke hospitalisatie tijdens de nacht zitten en die al een regelmatige psychotherapeutische behandeling ondergingen, buiten de aanwezigheidsuren in het ziekenhuis. Lees hier meer.

Klinische psychologen en orthopedagogen

Raadpleeg je al een klinisch psycholoog of orthopedagoog in het kader van een overeenkomst, dan kan je dat ook online blijven doen. De duur van de sessies van 60 of 45 minuten moet worden gerespecteerd en je moet steeds het remgeld betalen. Gezien de context hebben mensen die lijden aan angst en paniek als gevolg van de coronacrisis trouwens ook toegang tot deze terugbetaalde raadplegingen, ongeacht de leeftijd. 


Je moet wel altijd naar een klinisch psycholoog of orthopedagoog doorverwezen zijn door een huisarts of een psychiater (of, ook tijdens de COVID-19-crisis, door de preventieartsen of bedrijfsartsen na de mislukking van interne pogingen om de situatie op te lossen). 

Logopedie

De logopediesessies mogen voor alle aandoeningen voortgezet worden met je logopedist. 
Het maximumaantal sessies blijft 1 per dag. 
Aan de prijs van de erelonen van de logopedisten en het remgeld van de patiënt verandert er niets.
Voor de opvolging van een kind onder de 18 jaar moet de logopedist wel vooraf per e-mail van de beide ouders of van één ouder (of nog van een wettelijke vertegenwoordiger) het akkoord gekregen hebben voor de logopedische opvolging op afstand.

Verloskundige

Verloskundigen mogen bepaalde verstrekkingen op afstand verlenen, behalve wanneer hun fysieke aanwezigheid vereist is (zoals bij injecties, ondersteuning tijdens de weeën, de bevalling zelf, de postnatale verzorging op de dag van de bevalling, ...).
Het is aan de verloskundige om te bepalen of begeleiding op afstand gepast is. 
Aan de erelonen van de verloskundigen en het remgeld van de patiënt verandert er niets. 
De patiënte moet wel haar geïnformeerde toestemming gegeven hebben voor een verstrekking zonder fysieke aanwezigheid van de verloskundige. 

Kinesitherapeuten

Ben je in het bezit van een voorschrift voor kinesitherapieverstrekkingen, dat je gekregen hebt van een bevoegde zorgverlener, dan kunnen die verleend worden via telefoon of videoconferentie. Je mag niet gehospitaliseerd zijn! Deze verstrekkingen zullen terugbetaald worden via forfaits (minimaal 2 raadplegingen per week per patiënt). Ze zullen niet meegerekend worden in de nomenclatuurteller. 
Om van een videoraadpleging te kunnen spreken, is een raadpleging van minimaal 20 minuten per week nodig.
Slechts één forfait per week wordt terugbetaald: ofwel de raadpleging per telefoon ofwel die per video.
Je betaalt geen persoonlijk aandeel of supplementen, zelfs als je kinesist niet toegetreden is tot zijn overeenkomst.
De derde betaler kan toegepast worden, maar je kinesist is niet verplicht om dit te doen.

Alle info en details staat te lezen op https://www.inami.fgov.be/nl/covid19/Paginas/default.aspx