Anders

Opsporing COVID-19: welke test wanneer gebruiken?

Je hoort steeds vaker praten over de opsporingstests voor COVID-19. Welke types zijn er en hoe werken ze? Waar worden ze afgenomen? En worden ze terugbetaald? Korte opfrissing.

Afbeelding

PCR-tests en antigentests: vroege diagnose

Tot nu toe zijn de PCR-tests als enige aanbevolen voor de vroege diagnose van COVID-19. Ze steunen op het principe van opsporing van genetisch materiaal van het virus. Daarnaast zijn er antigentests, die volgens hetzelfde principe werken maar sneller zijn dan de PCR-tests. Ze zijn evenwel minder performant, en daarom moet de antigentest bij een negatief resultaat altijd bevestigd worden door een PCR-test. Beide tests worden uitgevoerd op een staalafname uit de neus. Deze stalen moeten afgenomen worden door een arts, in het rusthuis, het ziekenhuis of een triage- en afnamecentrum. Beide tests worden volledig terugbetaald door het RIZIV als ze uitgevoerd worden voor de juiste medische indicaties en in een erkend laboratorium voor klinische biologie.

 

Serologische tests: bevestiging

Serologische tests brengen antilichamen aan het licht die het lichaam aanmaakt na contact met het virus. Ze kunnen ten vroegste zeven dagen na het eerste optreden van de symptomen uitgevoerd worden, de tijd die het lichaam nodig heeft om de antilichamen aan te maken. Deze tests zijn dus nuttig na zeven dagen van symptomen, als inhalingstest als de PCR-test niet op voorhand uitgevoerd kon worden, of als bevestigingstest als de PCR-test negatief was. Deze zogenaamde ‘snelle’ tests gebeuren op basis van een druppel bloed uit de vingertop. Ze worden echter niet ten laste genomen door het RIZIV, behalve onder bepaalde voorwaarden en voor bepaalde types patiënten.

Serologische tests kunnen ook uitgevoerd worden op een klassieke bloedafname in een laboratorium voor klinische biologie. In dat geval kunnen de tests wel ten laste genomen worden door het RIZIV.

In beide gevallen moet de test voorgeschreven en uitgevoerd worden door een arts of een gezondheidsprofessional. Serologische tests die buiten de aanbevelingen uitgevoerd worden, worden niet terugbetaald door het RIZIV. Deze tests kosten maximaal 9,60 euro en er mag aan de patiënt geen supplement gevraagd worden. 

Hoe moet je de resultaten van een serologische test interpreteren?

Het resultaat is positief

  • Dit betekent alleen dat de patiënt in contact kwam met het virus en dat zijn lichaam als reactie daarop antilichamen aangemaakt heeft.
  • Maar het betekent niet dat hij beschermd is tegen een nieuwe infectie met het virus, of zijn omgeving niet meer kan besmetten.

Het resultaat is negatief

  • De patiënt heeft geen contact gehad met het virus.
  • De patiënt had contact met het virus, maar heeft geen antilichamen aangemaakt of hij is ze nog aan het aanmaken.

Het is behoorlijk moeilijk om serologische tests te interpreteren, daarom worden ze afgeraden als middel om gerust te stellen en nieuwsgierigheid te bevredigen.

Of de serologische test nu positief of negatief was, het blijft essentieel om de gezondheidsreflexen toe te passen en zo zichzelf en anderen te beschermen tegen een (nieuwe) besmetting.

 

Meer info : www.riziv.fgov.be