Ouderen
Geneesmiddelen

Medicatienazicht door de apotheker

Polymedicatie kan soms leiden tot problemen, zoals over- of onderbehandeling of verkeerd gebruik van geneesmiddelen. De huisapotheker kan bijdragen aan een optimalisatie van de behandeling, door een medication review of medicatienazicht.

Afbeelding

De huisapotheker

In België zou ongeveer 34% van de bevolking ouder dan 65 jaar meer dan 5 geneesmiddelen per dag of gelijktijdig gebruiken. Dat heet polymedicatie.
Sinds 2017 kunnen patiënten met een chronische aandoening en meer dan 5 terugbetaalde geneesmiddelen innemen een huisapotheker kiezen. De huisapotheker garandeert een continue opvolging van de patiënt, aangepast aan zijn behoeften en houdt het medicatieschema up-to-date. Deze dienst krijgen patiënten terugbetaald.

Wat is er veranderd?

Vanaf 1 april 2023 kunnen patiënten ook terecht bij hun huisapotheker voor een medication review of medicatienazicht.
Een medicatienazicht is een analyse van de verschillende behandelingen met geneesmiddelen door de huisapotheker, in overleg met de patiënt en de behandelend arts. Deze dienst bestaat uit verschillende stappen.

De eerste stap is de huidige situatie van de patiënt in kaart brengen. In een eerste gesprek tussen huisapotheker en patiënt, is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over welke geneesmiddelen de patiënt vandaag gebruikt, waarom hij ze gebruikt en hoe vaak. Ondervindt de patiënt ook ongewenste effecten van bepaalde geneesmiddelen? Worden alle klachten voldoende behandeld? Zijn er aanwijzingen van verkeerd gebruik of over- en ondergebruik? Het is belangrijk om een algemeen beeld te hebben van de geneesmiddelen die de patiënt neemt, van zijn ervaringen en zijn verwachtingen, en om mogelijke problemen (vb. therapietrouw,…) te detecteren.

Daarna volgt de farmacotherapeutische analyse. Op basis van al die informatie gaat de huisapotheker een analyse van de geneesmiddelenbehandelingen van de patiënt maken, die zich kan vertalen in een actieplan. Dat plan kan bepaalde voorstellen bevatten om wijzigingen aan te brengen in het geneesmiddelengebruik, om de behandeling te optimaliseren. Afhankelijk van het type wijzigingen, kunnen deze worden uitgevoerd door de huisapotheker zelf (vb. hulpmiddelen op de therapietrouw te verbeteren) of worden ze voorgesteld aan de behandelende arts (vb. verminderen of stopzetten van een geneesmiddel). De wijzigingen die weerhouden worden, na overleg met arts en patiënt, worden nadien ook opgenomen in het medicatieschema. Op die manier wordt alles goed bijgehouden en wordt er vermeden dat patiënten hun geneesmiddelen niet goed innemen.

Deze dienst kan enkel door huisapothekers aangeboden worden aan patiënten die in de loop van de laatste 12 maanden 5 vergoedbare geneesmiddelen of meer chronisch innemen. De patiënt hoeft hiervoor geen bedrag te betalen; de dienst wordt vergoed door de ziekteverzekering.