Anders

Invasieve borstkankerbehandeling: zorgkwaliteit als eerste prioriteit

In België krijgt één op de 8 vrouwen borstkanker. Dat zijn meer dan 10.000 vrouwen per jaar. Een recente studie van het KCE brengt aan het licht dat er aanzienlijke verschillen zijn in overlevingskansen naargelang het type centrum waar men zich laat verzorgen. Wat denken de Onafhankelijke Ziekenfondsen daarover?
Afbeelding

De studie van het KCE inzake de behandeling van invasieve borstkanker in coördinerende borstklinieken, satellietklinieken en centra zonder officiële erkenning als borstkliniek komt met opmerkelijke cijfers. Het is een schokkende vaststelling dat de overlevingskansen sterk verschillen naargelang het type centrum waar de patiënt werd behandeld.  

  • Het risico om te overlijden aan borstkanker is 30% hoger voor patiënten behandeld in een campus zonder erkenning voor borstkanker vergeleken met patiënten behandeld in een coördinerende borstkliniek. 
  • Deze patiënten hebben bovendien 12% meer kans om te overlijden 5 jaar na de diagnose
  • Bijna 1 op de 5 Belgische vrouwen laat zich behandelen in een borstkliniek zonder erkenning. 

Borstkanker is de meest voorkomende kankervorm bij Belgische vrouwen. België is in de Europese Unie koploper wat betreft het aantal borstkankergevallen (194 op 100.000 inwoners, ofwel jaarlijks bijna 11.000 patiënten). Een recente studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen bevestigt de enorme impact op het leven van deze vrouwen en toonde aan dat het aantal arbeidsongeschiktheden omwille van borstkanker steeg met 14 % in de periode 2018 tot 2020.  

Het moet daarom een prioriteit zijn om eindelijk werk te maken van een reorganisatie. De centrale doelstelling is de concentratie van de chirurgie en het multidisciplinaire oncologische consult (MOC) in erkende centra, gespecialiseerd in oncologische zorg voor borstkanker, die voldoen aan alle criteria op vlak van kwaliteit en kwantiteit. Dit is mogelijk binnen de 23 locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken. Wij hopen dat ook de sector de nodige conclusies trekt uit deze KCE studie. 

Transparante communicatie over zorgkwaliteit is van essentieel belang. Platformen zoals zorgkwaliteit.be of de website van de FOD Volksgezondheid, die de patiënt toelaten om de kwaliteit van een zorgbehandeling te vergelijken, zijn zeer waardevol. Het bestaan hiervan is mogelijks nog te weinig gekend. Het moet echter voor zowel patiënten, huisartsen en zorgverleners in het algemeen duidelijk zijn welke centra wettelijke erkenning genieten en welke niet.  Wij ondersteunen dan ook de actieve verspreiding van de conclusies van het rapport van het KCE, en de doorverwijzing naar de beschikbare vergelijkingsplatformen, via onze communicatiekanalen. 

Het belang van dergelijk onderzoek kan niet onderschat worden, maar legt bovendien de vinger op een bijkomende wonde: het belang van betrouwbare en valide gegevens. Om dergelijk onderzoek nog sneller en efficiënter te laten verlopen in de toekomst moeten we daarom streven naar een elektronische gegevensdeling op campusniveau met de stichting Kankerregister, gekoppeld aan regelmatige audits van de coördinerende borstklinieken en hun geaffilieerde campussen met als doel een permanente kwaliteitsbewaking.