Milieu

Hormoonverstoorders: het werk van de Onafhankelijke ziekenfondsen erkend door de WHO!

Een enquête van de Onafhankelijke Ziekenfondsen dat eerder dit jaar werd ingediend bij de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) werd toegejuicht en gevalideerd als een goed voorbeeld over hoe gecommuniceerd en gesensibiliseerd moet worden over hormoonverstoorders.

Afbeelding

Een enquête van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (https://www.mloz.be/nl/hormoonverstoorders) toonde aan dat de bevolking niet bewust is van de risico's die gepaard gaan met hormoonverstorende stoffen. Als ziekenfonds spelen we een essentiële rol in het verstrekken van zulke informatie en hebben daarom een project opgestart om in samenwerking met andere stakeholders, onder andere de NGO Health and Environment Alliance (HEAL), onze leden beter in te lichten over deze stoffen. 

De resultaten van dit onderzoek en de aanbevelingen werden eerder dit jaar ingediend bij de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en werd toegejuicht en gevalideerd als een goed voorbeeld over hoe gecommuniceerd en gesensibiliseerd moet worden over hormoonverstoorders.

De gedetailleerde "case study" van de Onafhankelijke Ziekenfondsen is ondertussen ook terug te vinden op de website van de WHO.