25 gevallen op 20 miljoen vaccinaties

Het aantal bloedklonters ligt onder gevaccineerden zelfs lager dan statistisch kan worden verwacht bij de algemene bevolking. Het gaat in totaal om 25 gevallen op intussen 20 miljoen vaccinaties. Wat betreft de uiterst zeldzame vorm van trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes (stoffen in het bloed die de bloedstolling bevorderen), benadrukt het EMA dat dit verder onderzocht en geanalyseerd zal worden. In de meeste gevallen ging het om vrouwen onder de 55 jaar en trad de bloedklonter op binnen de 14 dagen na vaccinatie.  
Het EMA zag ook geen indicatie dat er problemen waren met de kwaliteit van de vaccins of dat er een verband zou zijn met bepaalde ‘batches’.
 

Voordelen vaccinatie wegen op tegen risico's

Covid-19 is ernstig, erg wijdverspreid en vormt op zich een reëel risico op bloedklonters. Zeker in deze periode met een toenemend aantal besmettingen is het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen worden gevaccineerd. Vaccinatie is een weg naar een normaal leven, waarnaar we allemaal willen terugkeren. Daarom wegen de voordelen van vaccinatie op tegen de risico’s ervan.  De lopende vaccinatiecampagne zal dus verdergezet worden met de nodige wetenschappelijke en medische waakzaamheid. Krijg je een ongewenste reactie na een vaccinatie met een Covid-19-vaccin, meld dit dan aan je arts.

Als je één van onderstaande symptomen krijgt, nadat je met het AstraZeneca-vaccin werd gevaccineerd, neem dan onmiddellijk contact op met je arts: 
•    Kortademigheid
•    pijn ter hoogte van borst of maag
•    zwelling of koud aanvoelen van een arm of been
•    hevige of verergering van hoofdpijn of wazig zien na vaccinatie
•    aanhoudend bloeden
•    verschillende kleine blauwe plekken, rode of paarsachtige vlekken, of bloedblaren onder de huid.