Anders

Geen ‘coronasupplement’ aanrekenen

Zorgverleners hebben vandaag meer beschermingsmateriaal nodig dan anders. De patiënt mag niet opdraaien voor de extra kosten dat dit met zich meebrengt. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block kondigt een financiële tegemoetkoming voor zorgverleners aan.

Afbeelding

Geen enkele zorgverlener mag zijn of haar patiënt een ‘coronasupplement’ aanrekenen. Het verbod treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 4 mei. De nieuwe maatregel is zowel van toepassing op geconventioneerde als op gedeconventioneerde zorgverleners.

Als patiënten sinds 4 mei toch een coronasupplement aangerekend kregen, dienen ze rechtstreeks contact op te nemen met de zorgverlener om dit terug te vorderen. Als er problemen zijn met de zorgverlener, contacteert de patiënt de dienst ‘ledenverdediging’ van zijn/haar ziekenfonds.

Tegemoetkoming zorgverlener

“Tezelfdertijd is het belangrijk dat ook onze zorgverleners de dupe niet van worden. Daarom werken we samen met onze administraties en de sector een regeling uit om de extra uitgaven van zorgverleners tijdens deze crisis zo goed en eerlijk mogelijk te compenseren”, aldus minister De Block.

De compensatieregeling voor zorgverleners zal, eens die klaar is, ook in werking treden met terugwerkende kracht vanaf 4 mei.

Meer info: www.riziv.fgov.be