Milieu

Bloomberg Philanthropies steunt studie van Onafhankelijke Ziekenfondsen

Bloomberg Philanthropies steunt het nieuwe onderzoeksproject van de Onafhankelijke Ziekenfondsen omtrent luchtkwaliteit, dat zal aantonen welk impact de initiatieven in steden met lage-emissiezones hebben op de volksgezondheid.
Afbeelding
Bloomberg philanthropies

In België is luchtvervuiling verantwoordelijk voor 7.500 vroegtijdige sterftegevallen. Dat maakt dat luchtvervuiling vandaag een van de grote uitdagingen is voor de volksgezondheid. Ook voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen is luchtvervuiling een prioriteit. In 2021 deed de Studiedienst van de Onafhankelijke Ziekenfondsen onderzoek naar het verband tussen luchtvervuiling en arbeidsongeschiktheid. Hieruit bleek dat (1) wanneer de luchtvervuiling piekt, chronische patiënten sneller naar de huisarts gaan en (2) luchtvervuiling er mee voor zorgt dat mensen met mentale problemen in arbeidsongeschiktheid afglijden. Redenen genoeg om dit probleem aan te pakken.

In een volgend onderzoeksproject over luchtvervuiling zullen de Onafhankelijke Ziekenfondsen, in samenwerking met de KU Leuven, VITO en de ngo Health and Environment Alliance (HEAL), een analyse maken over de impact van lage-emissiezones (LEZ) op de volksgezondheid, met als centrale vraag:

“Leiden de LEZ’s in Brussel, Antwerpen en Gent tot een betere luchtkwaliteit en een betere gezondheid van de bewoners?”

De resultaten van dit onderzoeksproject zullen in 2024 gepresenteerd worden op een conferentie die de Onafhankelijke Ziekenfondsen en HEAL samen organiseren tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2024.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen danken alvast de stichting Bloomberg Philanthropies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor hun steun en het vertrouwen in dit project, en zien dit als een erkenning van de deskundigheid die ze de afgelopen jaren hebben opgebouwd in deze materie.

* Het persbericht (ENG) over het project lees je op de website van Bloomberg Philanthropies