Organisatie van de zorg

België pakt de hormoonverstoorders aan en vraagt uw mening

Eind 2019 beslisten de federale en regionale overheden dat de volksgezondheid beter beschermd moest worden tegen de blootstelling aan hormoonverstoorders. Op 17 december jl. publiceerde de FOD Volksgezondheid het langverwachte Nationaal Actieplan voor Hormoonverstoorders (ook gekend als NAPED). Het werd een lijvig document van 88 pagina’s met een reeks acties voor preventie, regelgeving en wetenschappelijk onderzoek.
Afbeelding

Tegelijkertijd werd ook een openbare raadpleging gelanceerd om iedereen de kans te geven om zijn of haar mening te geven over dit actieplan. De raadpleging loopt tot 14 februari 2022. De Onafhankelijke Ziekenfondsen zullen zeker ingaan op deze uitnodiging. Sinds 2020 volgen we dit thema van nabij op, wat resulteerde in de organisatie van een symposium, van een enquête bij de burger en de publicatie van een position paper.

Een meer nauwgezette analyse van het actieplan zal de komende weken gebeuren, maar een eerste lezing geeft alvast een positieve indruk. De belangrijke uitdagingen werden goed geïdentificeerd, en concrete doelstellingen en acties worden voorgesteld.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen herkennen alvast verschillende elementen van hun visie en voorstellen, zoals:

  • Het centraal stellen van het voorzorgsbeginsel en de kindnorm;
  • Het beter informeren van het bredere publiek, bedrijven, overheden, gezondheidswerkers via infocampagnes, infosessies en opleidingen;
  • Het vergemakkelijken en stimuleren van de transitie naar veilige alternatieven;.
  • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek;
  • Het verstrengen van de toekenning van het EU Ecolabel;
  • Het agenderen van de problematiek tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU in 2024;
  • Het samenstellen van een comité van stakeholders .

Toch vragen een aantal punten in het actieplan om verdere verduidelijking. Zo is de financiering van het actieplan nog onvoldoende gepreciseerd. Met welk budget kunnen de doelstellingen gerealiseerd worden, en welk aandeel hebben de verschillende overheden daarin (federaal, regionaal en Europees)? Daarnaast mag het actieplan op meer precieze wijze aangeven welke wetgevende initiatieven de federale en regionale overheden moeten ondernemen om de doelstellingen te realiseren, aangezien de bevoegdheden over verschillende beleidsniveaus en administraties verspreid zijn. Tot slot lijkt het raadzaam dat er ook voorzien wordt in een instantie die de implementatie van het actieplan op objectieve wijze controleert en handhaaft, ook na 2026.

Meer info? Ontdek het Nationaal Actieplan en geef je mening (tot 14 februari) op de website van de FOD Volksgezondheid: Openbare raadpleging over het ontwerp van het nationaal actieplan hormoonverstoorders (NAPED) | FOD Volksgezondheid (belgium.be)