01/02/2021
Onderzoek van het Rode Kruis-Vlaanderen wijst uit dat de COVID-19-crisis stevig inhakt op het mentaal welzijn van de zorgverstrekkers. Directe steun van leidinggevenden en collega’s is cruciaal om met de situatie om te gaan om (extra) mentale problemen te voorkomen.

Meer dan de helft van de ondervraagde zorgverleners gaf aan zeker of waarschijnlijk nood te hebben aan de steun van hun leidinggevenden. Zo hebben ze het gevoel de situatie de baas te kunnen en geloven ze meer in zichzelf. Niet alleen de werkomgeving, maar ook de familie en de vrienden zijn van kapitaal belang voor hun gezondheid. Het uiten van gevoelens is cruciaal. Maar daar wringt vaak het schoentje. Voor de omgeving is communiceren met iemand die het moeilijk heeft niet altijd eenvoudig. Hoe herken je de noodsignalen? De app ‘Houvast’ van het Rode Kruis-Vlaanderen komt daaraan tegemoet en reikt tips en tricks aan.

‘Institute for Professional Health’

Ook het RIZIV voorziet ondersteuning voor de zorgverleners, artsen in eerste instantie, om hun welzijn te bevorderen. In dit kader zijn er overeenkomsten afgesloten met de organisaties ‘Artsen in nood’ en ‘Doctors4Doctors’ voor de financiering van een project ‘Gezondheid van artsen’.  Momenteel wordt ook onderzocht hoe en onder welke voorwaarden een ‘Institute for Professional Health’ kan worden uitgebouwd. Dergelijk instituut zou zich richten op het mentale welzijn van alle zorgverstrekkers en bestaat al in het buitenland.   

Meer info?

Lees de onderzoeksresultaten na op de site van PLOS ONE:  
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0244052

Bronnen