14/10/2021
De Onafhankelijke Ziekenfondsen nodigden 129.094 van hun leden uit om een vragenlijst in te vullen over hun gebruik van gezondheidszorgen. 6.443 antwoorden werden geanalyseerd en gaven enkele verrassende resultaten.

De voorbije 10 jaar zagen we een systematische daling van het aantal niet-gebruikers van gezondheidszorgen. In 2010 was dit nog 7 %, terwijl in 2018 slechts 5,4 % van onze leden geen gebruik maakte van gezondheidszorgen. Maar wie zijn die niet-gebruikers anno 2020? 

Schrik voor onderzoeken

Uit de enquête blijkt dat veel niet-gebruikers zelfs geen beroep doen op een zorgverlener wanneer een probleem zich stelt. Vooral contact opnemen met een psychiater of psycholoog werd afgewezen. Het zijn vaker mannen dan vrouwen die geen gebruik maken van gezondheidszorgen, vooral als ze alleen wonen. Niet-gebruikers vertonen ook meer angst voor de onderzoeken die gebeuren. Leden die wel gebruikmaken van de gezondheidszorgen weten vaak beter bij welke zorgverlener ze terecht kunnen en ze blijken ook vaker te sporten. 
Andere opmerkelijke redenen waarom zorg wordt uitgesteld: een op de vijf respondenten geeft financiële redenen op voor het uitstellen van zorg en één op de acht kan de uitleg van zorgverleners maar moeilijk begrijpen.

Covid-19

Uiteraard speelde COVID-19 een belangrijke rol in het gebruik of niet-gebruik van geneeskundige verzorging in 2020: twee op de vijf respondenten zegt dat ze in 2020 zorg uitstelden omwille van COVID-19 en ongeveer een op de vier geeft aan bang te zijn een zorgverlener te raadplegen omwille van COVID-19. Voornamelijk op mond- en tandzorg werd ingeboet, met bijna een kwart van de respondenten die aangaven dat dergelijke zorg werd uitgesteld.