12/08/2021
De coronapandemie is nog niet helemaal achter de rug, maar dankzij de vaccinatiecampagne trekt de Belg opnieuw vlot de grens over. Dat blijkt ook uit de toename van de oproepen bij Mediphone Assist. Vergeleken met juli 2020 steeg het aantal oproepen afgelopen maand met bijna 80 %. Bovendien durft of kan men weer verder van huis gaan. Toch informeren vele reizigers zich vóór hun vertrek, meer dan andere jaren.

Mediphone Assist is de reisbijstandsverzekering van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, die meer dan 2,1 Belgische verzekerden dekt tijdens hun reis in Europa en het Middellandse Zeegebied. In 2019 werden 21.670 oproepen behandeld en werd er in 2.441 gevallen medische bijstand verleend. Omwille van corona en de ingevoerde reisbeperking waren er in 2020 slechts 12.233 oproepen en hadden maar 1.279 dossiers medische bijstand nodig.

Uit de analyse van de medische bijstandsdossier in juni en juli van dit jaar blijkt dat de alarmcentrale vaker werd gecontacteerd dan tijdens dezelfde maanden in 2020. In juni 2021 werden 351 dossiers geopend, een stijging van  het aantal dossiers met 57 % t.a.v. 2020. In juli 2021 was er zelfs sprake van een stijging met 78 % (805 dossiers) in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.

Context van COVID-19

Als we meer in detail kijken, zien we dat mensen vooral contact opnemen om informatie te krijgen. “De context van COVID-19 is niet evident voor de reizigers. Meer dan andere jaren willen ze goed voorbereid zijn. Veel mensen vragen zich af wat er gebeurt als ze ziek worden tijdens een vakantie in het buitenland”, preciseert Christian Horemans, expert internationale zaken bij de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen. 

Er is ook een stijging van het aantal ziekenhuisopnames in de dossiers voor medische bijstand, vergeleken met vorig jaar. In juni en juli 2020 ging het om meer dan 200 ziekenhuisopnames; het aantal opnames van de 2 afgelopen maanden ligt ruim boven de 300. Van die 300 waren er slechts 3 dossiers waarbij COVID-19 als diagnose werd gesteld. In een “normaal” jaar zou je voor deze 2 maanden snel meer dan 500 dossiers tellen.

Hoewel het aantal ziekenhuisopnames toegenomen is, blijft het aantal repatriëringen laag: in juni en juli 2021 zijn er evenveel repatriëringen (38) uitgevoerd als in dezelfde periode in 2020.

Andere reisbestemmingen

Uit de analyse van de dossiers, blijkt ook op welke wijze de pandemie de reisbestemmingen van de Belg beïnvloed heeft. In juni en juli 2020 gingen 94 % van de dossiers over EU-lidstaten, met Frankrijk op de eerste plaats (56 % van de dossiers), gevolgd door Spanje (22 %), Italië (8 %) en Duitsland (8 %). Turkije vervolledigde die de top 5 ongeveer 6 % van de dossiers.

De maanden juni en juli 2021 geven een ander beeld: Frankrijk is nog steeds goed voor 42 % van de dossiers en Spanje voor 22 %, maar daarna volgen Turkije en Marokko met respectievelijk 16 % en 14 % van de dossiers. Italië vervolledigt de top 5 (10 %).

Aanbevelingen

Wie de komende weken nog op vakantie vertrekt, kan best een Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) aanvragen bij zijn of haar ziekenfonds. Deze kaart is gratis en kan je gebruiken wanneer je dringende medische verzorging nodig hebt tijdens je vakantie in een andere Europese lidstaat. In geval van een ziekenhuisopname is het ook aangewezen om binnen de 48 uur de alarmcentrale van je ziekenfonds te contacteren. Dit telefoonnummer staat op de keerzijde van de Europese ziekteverzekeringskaart.

Ook de app Re-open EU is heel handig. Deze app werd ontwikkeld door de Europese Unie en geeft per land een overzicht van de COVID-19-regels die er gelden en van de formaliteiten die je al dan niet moet vervullen.

Tot slot: Mediphone Assist is een dienstverlening die de Onafhankelijke Ziekenfondsen via hun aanvullende verzekering aanbieden. Het is dus belangrijk dat de bijdrage voor de aanvullende verzekering vóór het vertrek is betaald, zodat je een beroep kan doen op de alarmcentrale.

Bezoek de website van Mediphone Assist om meer te weten over deze dienst