07/09/2020
Op 7 september organiseren de Verenigde Naties de “International Day of Clean Air for blue skies”. Hiermee willen de VN het brede publiek sensibiliseren over de luchtvervuiling en de nood aan een sterk beleid om de luchtkwaliteit en dus ook de gezondheid in onze steden te verbeteren.
International Day of Clean Air for blue skies

Health and Environment Alliance (HEAL) lanceert vandaag een sensibiliseringscampagne in 15 Europese steden om de verschillende overheden op te roepen om werk te maken van een effectief beleid om de luchtvervuiling in de steden aan te pakken. De Onafhankelijke Ziekenfondsen sluiten zich aan bij deze oproep. Volgens Xavier Brenez, directeur-generaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, is de luchtkwaliteit ook voor Brussel een prioritair dossier: “Brussel moet verder blijven werken aan een milieuvriendelijk beleid. Een betere luchtkwaliteit is cruciaal voor onze gezondheid en de leefbaarheid van onze stad. En met meer fietspaden en meer groen in de stad motiveer je de mensen bovendien om meer te bewegen.”

Het verminderen van de effecten van milieuvervuiling op onze gezondheid hadden de Onafhankelijke Ziekenfondsen reeds opgenomen in hun 10 prioriteiten voor de gezondheidszorg in 2019 als één van de prioriteiten, met daarbij de doelstelling om tegen 2040 de vroegtijdige sterfte door luchtkwaliteit met 50% te verminderen. Jaarlijks sterven er in Europa 400.000 personen vroegtijdig door luchtvervuiling.

Europa speelt een belangrijke rol om dit volksgezondheidsprobleem aan te pakken, maar ook de nationale overheden en de steden zelf kunnen maatregelen treffen om de luchtkwaliteit in de steden te verbeteren. De fundamenten voor een betere luchtkwaliteit in steden als Brussel zijn de volgende:

  • Steden voor mensen, niet voor auto's: Laten we steden en hun openbare ruimtes teruggeven aan mensen - door het verkeer en het autogebruik te verminderen zullen de gezondheid, productiviteit, stedelijke leefbaarheid en de economie verbeteren.
  • Wandelen en fietsen: Geef meer plaats aan de wandelaars en de fietsers. Het komt onze gezondheid direct ten goede als fysieke activiteit door vermindering van de vervuiling.
  • Openbaar vervoer: De gezonde stad van morgen heeft behoefte aan betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.
  • Groene ruimtes: Stedelijke groene ruimtes kunnen de mentale en fysieke gezondheid verbeteren en de morbiditeit en mortaliteit op veel manieren verminderen. Hiervoor moeten steden parken, groene en wilde gebieden uitbreiden en kansen bieden voor alle leeftijden om rond te hangen en actief te zijn.

Meer informatie: