12/02/2020
Welk effect heeft persoonlijke coaching op de gezondheidsvaardigheden en de levensstijl van mensen met een hart- en vaatziekte? Dat gaan de Onafhankelijke Ziekenfondsen na met een specifiek programma bij 110 van hun leden, in samenwerking met de UCL.

Gepersonaliseerd programma van 6 maanden

Medicatie op tijd nemen, de behandeling volhouden, de levensstijl aanpassen, …: het is allesbehalve vanzelfsprekend voor mensen met een hart- en vaatziekte. Daarom hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen, de UCL en het bedrijf MODIS een persoonlijk coachingprogramma van 6 maanden voor deze doelgroep uitgewerkt. Concreet krijgen 110 van onze leden een bezoek van een verpleegkundige om een programma op hun maat te bepalen. Daarna volgen maandelijkse telefonische gesprekken rond hun ziekte, de medicatie die ze nemen, of ze de veranderingen in hun levensstijl volhouden of niet, … Ook hun huisarts wordt op de hoogte gebracht van hun deelname aan dit programma. 

Gezondheidsvaardigheden verbeteren

De persoonlijke coaching moet de deelnemers aan het project aanzetten om hun gezondheid in eigen handen te nemen. Het verbeteren van de gezondheidsvaardigheden van de Belgische bevolking is dan ook één van de prioriteiten van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. “Na die 6 maanden zullen we de resultaten analyseren en bekijken welk effect de coaching heeft gehad op de gezondheidsvaardigheden van de deelnemers. In het eerste semester van 2021 zullen we deze analyse bekendmaken”, vertelt Murielle Lona, coördinatrice Studies & Innovatie bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Meer info: