11/06/2020
Voor de kortdurende zuurstoftherapie is een verlenging mogelijk, mocht het akkoord van de adviserend arts niet op tijd kunnen worden gegeven.
Terugbetaling van 9 periodes van 1 maand

De ziekteverzekering voorziet bij een acuut zuurstoftekort die verbetert door zuurstofgebruik, een vergoeding voor kortdurende zuurstoftherapie thuis. Dit gebeurt dan via gasvormige zuurstof of via een oxyconcentrator, een elektrisch apparaat dat zuurstof uit de lucht haalt en concentreert. Er is hiervoor een akkoord van de adviserend arts vereist. Die gaat na of iemand voldoet aan de voorwaarden die vastgelegd zijn in de wetgeving. Het akkoord wordt gegeven voor maximum drie periodes van een maand. In het kader van de noodmaatregelen door Covid-19 zullen de lopende machtigingen voor zuurstof en voor de oxyconcentratoren die vervallen, verlengd worden met 2 maanden. Een terugbetaling van maximum 9 periodes van 1 maand is mogelijk. 

Langdurige zuurstoftherapie

Naast kortdurende zuurstoftherapie, bestaat er ook langdurige zuurstoftherapie thuis. Dit gaat dus over chronisch gebruik. In dat geval gebeurt de tegemoetkoming via een overeenkomst en moet de patiënt opnieuw voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het type zuurstoftherapie (oxyconcentrator, vloeibare zuurstof, gasvormige zuurstof) kan verschillend zijn naargelang nood is aan een kortdurende of langdurige zuurstofbehandeling. In het kader van de COVID-19-crisis, werd een bijkomende beslissing genomen voor wat betreft de zuurstoftherapie. Een akkoord of machtiging gegeven voor het ene type zuurstoftherapie, is nu ook geldig voor een ander type zuurstoftherapie. Concreet wil dit zeggen dit zeggen dat een behandeling met zuurstof terugbetaald blijft, ongeacht het type zuurstof dat je zal gebruiken. Deze maatregel is van toepassing vanaf 1 april en tot het einde van de crisis.
Een voorbeeld: iemand heeft een akkoord voor kortdurende zuurstoftherapie, maar er is een probleem met de levering van een oxyconcentrator of de levering van gasvormige zuurstof waardoor de leverancier niet kan bevoorraden. In dergelijk noodgeval kan, in samenspraak met de voorschrijver en de apotheker, gebruik gemaakt worden van vloeibare zuurstof. 
 

Meer informatie op de site van het RIZIV.