26/01/2021
De Belgische ziekenhuizen beheren het aantal COVID-opnames zo goed als ze kunnen. Om de (nog altijd gevreesde) verzadiging van de ziekenhuizen te voorkomen, heeft het Franstalig Collège de Médecine Générale (CMG) aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) gevraagd een beslissingsboom voor de thuiszorg van patiënten met COVID-19 uit te werken.

Wat als de ziekenhuizen het aantal zware COVID-19-patiënten niet meer aankunnen? Dan zullen er coronapatiënten thuis verzorgd moeten worden, maar uiteraard is de opvolging van die patiënten uiterst belangrijk, want elk risico op een verergering van hun toestand moet zeer snel ontdekt kunnen worden. De beslissingsboom die uitgewerkt werd, structureert en prioriteert de elementen waarmee de eerstelijnszorgverleners (samen met de mantelzorgers van de patiënt) op elk moment de toestand van de patiënt kunnen inschatten.

Het KCE en de Franstalige Cellule d’Appui Scientifique Universitaire (CASU) van het Collège de Médecine Générale hebben 12 onderzoeksvragen beantwoord om de beslissingsboom wetenschappelijk te ondersteunen. Dit werk werd gedaan in overleg met Domus Medica, het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde, de Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG), het Collège de Médecine Générale, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), de Hoge Gezondheidsraad (HGR) en Sciensano.

Het resultaat van deze samenwerking is een duidelijk en werkbaar instrument, dat onder alle huisartsen wordt verspreid via allerlei kanalen. Aangezien de gegevens met betrekking tot COVID-19 zeer snel evolueren, zal de beslissingsboom ook regelmatig geüpdatet worden.

De beslissingsboom kan je hier downloaden.