25/03/2020
Personen die de diagnose COVID-19 gekregen hebben en die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, kunnen aanspraak maken op een schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Dit is bevestigd door Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's.

Op wie heeft deze maatregel betrekking:

 • de ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van COVID-19-patiënten
 • het personeel dat in ziekenhuizen werkt:
  • in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen
  • in de diensten voor longziekten en infectieziekten
  • in andere diensten waar patiënten met COVID-19 zijn opgenomen
  • dat diagnostische en therapeutische handelingen heeft uitgevoerd bij patiënten met COVID-19
 • het personeel werkzaam in andere diensten en verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van COVID-19 heeft voorgedaan (twee of meer geclusterde gevallen).

Bij deze diensten gaat het zowel om medisch en paramedisch personeel, als om logistiek en schoonmaakpersoneel. De regeling is ook van toepassing op stagiairs.

"Gevallen van COVID-19 bij personeelsleden die patiënten behandelen of verzorgen en die niet onder een van de genoemde categorieën vallen, kunnen voor erkenning in aanmerking komen als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact met een COVID-19-patiënt", zegt Fedris.

Wie in aanmerking komt, kan een aanvraag tot schadeloosstelling indienen bij Fedris.

Voor meer info, zie https://www.fedris.be/fr/news#news-2695