12/08/2020
Om het hoofd te bieden aan de sterke vraag naar screeningtesten voor het coronavirus staat op de website van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie een interactieve kaart met alle testcentra van de hoofdstad en de voorwaarden om zich te laten testen.
Interactieve kaart

Met de heropflakkering van de epidemie, het vertrek en de terugkeer van vakantiegangers uit “rode” zones of landen nam ook de vraag naar screeningtesten in Brussel sterk toe.  Via deze interactieve kaart kunnen inwoners van Brussel gemakkelijk een screeningscentrum vinden.  

Deze kaart wordt dagelijks geüpdatet, is gebruiksvriendelijk en toont alle screeningcentra op het Brusselse grondgebied. Ook alle informatie over de testvoorwaarden per centrum staan er vermeld: met of zonder voorschrift, met of zonder afspraak en openingsuren. 

Testcentra volgens profiel

De kaart deelt de testcentra in volgens het profiel van de personen die moeten worden getest.

 • Testcentra voor personen met symptomen
  • Deze testcentra worden aangegeven voor personen met COVID-19-symptomen die een medisch voorschrift van hun behandelend arts bij zich hebben. Wie geen huisarts heeft, wordt aangeraden om 1710 te contacteren. Onder symptomen wordt verstaan: koorts, ademhalingsmoeilijkheden, een verlies van geur- of smaakzin... 
 • Testcentra voor personen zonder symptomen
  • Deze testcentra richten zich op personen die terugkeren uit een gebied of land dat tot de rode categorie behoort en die het elektronische Public Health Passenger Locator Form (PLF) heeft ingevuld. Ook mensen die werden opgebeld door een callcenter en als hoogrisicocontact geïdentificeerd werden, krijgen hier een test. In personen kunnen zich aanmelden bij de screeningscentra met een SMS of PCR-code. 
 • Centra voor (niet terugbetaalde) privétestesten
  • In deze centra kunnen mensen terecht die op reis vertrekken naar een land waar men enkel binnen mag na een (negatieve) PCR-test. Ook mensen die zich om andere redenen willen laten testen, kunnen hier langskomen. In deze privétestcentra is een medisch voorschrift niet nodig, maar het RIZIV betaalt die testen niet terug.
Een druk bezet callcenter

Sinds midden juli is het opnieuw drukker in het centrum voor contactopvolging van het Brussels Gewest. 

 • Tussen 1 en 7 augustus registreerde het Brussels Gewest 529 nieuwe COVID-19-gevallen tegenover 349 de week voordien (+52 %).  
 • Tijdens dezelfde periode voerden de preventiemedewerkers van het Brusselse callcenter 2.237 gesprekken tegenover 1.726 de week voordien (+29 %) en verrichtten ze 337 huisbezoeken tegenover 227 de week voordien (+48 %). 
 • 1.305 hoogrisicopatiënten konden worden geïdentificeerd dankzij het screeningwerk van de medewerkers van het callcenter en ze werden verzocht een screeningtest te doen

Meer info: 

https://coronavirus.brussels/index.php/nl/

https://www.ccc-ggc.brussels/nl/news/covid-19-praktische-fiches

Lees ook