Gebruik van antidepressiva en psychotherapeutische verstrekkingen bij adolescenten

Hoe wordt een depressie bij adolescenten opgevolgd en behandeld? Hoeveel van hen slikken antidepressiva en wie schrijft deze voor? Is dit altijd aan te bevelen? De huidige pandemie herinnert ons dagelijks aan de noodzaak om zorg te dragen voor de geestelijke gezondheid van onze jongeren. Dus wat vertellen onze cijfers over de geestelijke gezondheidsproblemen bij adolescenten? Een onderzoek gelinkt aan ons symposium "Welke impact heeft de crisis op de mentale gezondheid van jongeren?" 

Thema
Jongeren
Geneesmiddelen
Geestelijke gezondheid
Datum

Gebruik van antidepressiva

 • 1,10% van de jonge leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen gebruikte antidepressiva in 2020.
 • Meisjes gebruiken vaker antidepressiva dan jongens: 1,4% meisjes tegenover 0,7% jongens in 2020.
 • Het gebruik van antidepressiva stijgt met de leeftijd. De jongeren tussen 12 en 14 jaar vertonen het minste gebruik. Het grootste gebruik wordt gevonden bij 17- tot 18-jarigen, waarbij ongeveer 1 op de 50 jongeren uit deze categorie minstens één antidepressivum heeft gebruikt tijdens de jaren 2018, 2019 of 2020.
Gebruik van antidepressiva

Type antidepressiva

Type antidepressiva
 • Er is weinig bewijs dat aantoont dat antidepressiva bij jongeren onder de 18 jaar doeltreffend is.
 • De meest voorgeschreven moleculen zijn Sertraline, Escitalopram en Trazodone.
 • Het gebruik van Sertraline steeg van 19,62% in 2018 naar 23,94% in 2020.
 • Fluoxetine is de enige aanbevolen molecule, maar behaalde in geen enkel jaar de top 3 van meest voorgeschreven moleculen. We merken wel een lichte stijging doorheen de jaren, met een respectievelijke voorschrijving van 8,75% in 2018 naar 9,57% in 2020.

​​​Wie schrijft de geneesmiddelen voor aan adolescenten?

 • 45% via de huisarts
 • 42% via de psychiater
 • 6,7% via de neuroloog
 • 2,6% via de pediater

Consumptieduur

 • De consumptie van antidepressiva bij jongeren van 12 tot 18 jaar oud is over het algemeen van te korte duur: in 2020 nam 62,03% van deze jongeren hun antidepressiva minder dan 6 maanden. Dit is niet in lijn met de bestaande aanbevelingen.
 • 25% van de gebruikers gebruikt gedurende een periode van minder dan 1 maand antidepressiva.
info consumptieduur

Gebruik psychotherapie en psychologische hulp

Gebruik psychotherapie en psychologische hulp
 • 3% van de 12- tot 18-jarigen doet een beroep op psychotherapie.
 • Psychotherapie het meeste gebruikt te worden door 15-16-jarigen: 3,51% voor 2018-2020.
 • Weinig jongeren combineren psychotherapie en antidepressiva : 0,60% in 2020.

Psychiatrische opnames

 • Van 2018 tot 2020 werden 19,8% van alle adolescenten die een antidepressivum hebben  gebruikt, binnen hetzelfde jaar minstens één dag op een psychiatrische dienst of in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen.
 • Binnen de groep jongeren die antidepressiva namen in 2020 en minstens én dag werden opgenomen zaten meer meisjes dan jongens : 20,90% tegenover 17,70%.
 • 22,51% van de 12- tot 14-jarigen die antidepressiva nemen, werden ook opgenomen op een psychiatrische dienst.
info psychiatrische opnames