Naar schatting 75% van de mensen verwerft kennis over gezondheid via de media. Naast zeer nuttige informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek verschijnen er ook minder correcte commentaren en soms ronduit verkeerde adviezen. Daarom ontwikkelde het Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam), in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, de onafhankelijke website Gezondheid en Wetenschap.

Website met geverifieerde gezondheidsinfo

De initiatiefnemers menen dat er nood is aan een betrouwbare en toegankelijke informatiebron over gezondheid, gebaseerd op Evidence-Based Medicine (EBM). In tijden van corona is die nood aan correcte informatie alleen maar toegenomen.

In de rubriek Gezondheidsnieuws onder de loep wordt mediageniek gezondheidsnieuws tegen het licht gehouden. Momenteel wordt zoveel mogelijk ‘fake news’ omtrent corona en vaccinatie gefactcheckt.

In de rubriek Patiëntenrichtlijnen worden artsenrichtlijnen over allerlei aandoeningen en gezondheidsklachten toegankelijk gemaakt voor patiënten.

Gezondheid en Wetenschap biedt ook eerstehulptips aan, een maandelijkse podcast en een wekelijkse nieuwsbrief.

Meer info

 www.gezondheidenwetenschap.be.