09/04/2021

Eind 2017 werd de functie van huisapotheker ingevoerd met als doel de patiënt beter op te volgen. Een huisapotheker geeft patiënten persoonlijk advies over hun geneesmiddelengebruik en houdt een schema bij van alle geneesmiddelen die ze gebruiken. In welke mate maken de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen hier gebruik van?

Elke patiënt heeft het recht om een huisapotheker te kiezen. De huisapotheker volgt het medisch dossier van nabij op, geeft persoonlijk advies en houdt een schema bij van alle medicatie die een patiënt gebruikt. Deze prestatie kost € 32,75 per jaar, maar het ziekenfonds betaalt dit volledig terug voor iedereen die minstens 5 terugbetaalde geneesmiddelen haalt bij éénzelfde apotheker (een openbare officina). Daarbij moet minstens één van die geneesmiddelen chronisch gebruikt worden.

Hoeveel leden hebben recht op terugbetaling?

Eén op de zes (16,6 %) leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen heeft recht op een terugbetaling van de diensten die verleend worden door de huisapotheker. 

  • Vooral 65-plussers hebben recht op terugbetaling.
  • Personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming (VT) hebben ook vaker recht op de terugbetaling dan personen zonder het VT-statuut. Dit verschil geldt voor elke leeftijdsgroep.
  • Vrouwen hebben vaker recht op terugbetaling dan mannen. We constateren dit verschil vooral bij leden jonger dan 60 jaar.
              

Gebruiken mensen die recht hebben op een huisapotheker die diensten ook?

  3 op de 10 rechthebbende leden hebben effectief een huisapotheker.

  Vooral rechthebbenden tussen de 60 en 99 jaar hebben een huisapotheker. 

Conclusie

We stellen vast dat vooral ouderen recht hebben op de terugbetaling van de diensten van de huisapotheker, en er ook effectief gebruik van maken. Dit is niet verwonderlijk gezien het recht berust op de consumptie van (chronische) geneesmiddelen. Lees meer over polymedicatie in onze studie over het gebruik van chronische geneesmiddelen bij ouderen.

Voorgestelde publicaties