01/07/2022

2021, een jaar van continuïteit, maar met nieuwe kansen...

Het jaarverslag 2021 van de Onafhankelijke Ziekenfondsen maakt de balans op van een jaar dat gekenmerkt is door continuïteit, meer bepaald met betrekking tot de sanitaire crisis, maar bood ook heel wat nieuwe kansen.
De begeleiding van de meest kwetsbaren,  de geestelijke gezondheid van de jongeren, een nieuw functioneringsmodel,…
Ontdek alle markante feiten van dit speciale jaar in het jaarrapport 2021!

 


 

Onze organisatie 

In 2021 hield de gezondheidscrisis aan, waardoor de organisaties maatregelen verankerden op langere termijn die tijdelijk moesten zijn. Hoe hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen zich aangepast? Hoe hebben ze zichzelf opnieuw uitgevonden? 

>>
Terugblik op de gebeurtenissen die de sector van de gezondheidszorg hebben getekend 

>> 
Dringende zorgen in het buitenland 
 

>>
Kerncijfers 2021

Bekijk het interview met Xavier Brenez, directeur-generaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Onze projecten

In 2021 is er verder gewerkt aan de digitaliseringsprojecten voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen. De samenwerking tussen de ziekenfondsen is intensiever geworden, met de uitvoering van een aantal grote projecten. 

>>
De lopende digitalisering

Bekijk het interview met Bernard Geubelle, adjunct-directeur-generaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Bedrijfsleven

Afstandsonderwijs, nieuwe communicatiekanalen, aanwerving, ... ook intern hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen zich moeten aanpassen aan de nieuwe hybride realiteit. 

>>
Aanwerving

>>
Opleidingen

Bekijk het interview met Philippe Vekemans, directeur Human Resources. 

Onze verbintenissen 

De Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn al enkele jaren actief bezig in Afrika met de oprichting van ziekenfondsen in Benin en Togo. In 2021 zijn onze maatschappelijke engagementen op verschillende niveaus concreet gemaakt.

>>
Afrika 

>>
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

Download hier de PDF-versie van ons jaarverslag 2021!

Type van publicatie