We leggen voortdurend een luisterend oor bij de burger over de actualiteit en de evoluties binnen de gezondheidszorg. Als actor in de gezondheidssector beschikken we over de expertise om hierover regelmatig te berichten:

  • Health Forum: dit magazine, gericht aan alle actoren uit de gezondheidssector, is een discussieplatform rond gezondheidsbeleid, met diepgravende dossiers die voor deining zorgen in de wereld van de gezondheidszorg. Health Forum verdwijnt (voor eventjes) : Health Forum neemt een pauze om later in 2020 terug te keren. 

  • Studies en analyses over zorgconsumptie: Wat zijn de hospitalisatiekosten voor de patiënt bij een bevalling? Hoe lang duurt een periode van arbeidsongeschiktheid gemiddeld? Hoeveel epileptici zijn er in België en welke specialisten staan hen bij? Welke geneesmiddelen nemen kinderen en jongeren frequent? Met onze becijferde analyses willen we een bijdrage leveren aan de continue verbetering van ons gezondheidssysteem.

  • Brochures: we zetten verschillende thema’s rond gezondheid in de kijker. 

Lees ook ons jaarverslag 2019

Ontdek en bestel onze gezondheidsbrochures.

Kleine groep Belgen draagt grootste deel gezondheidsuitgaven

10 % van de Belgen heeft gezondheidsuitgaven ten laste van de verplichte verzekering, die oplopen tot 16.071 euro per jaar, wat overeenkomt met 72 % van de totale uitgaven binnen de verplichte ziekteverzekering. Voor 1 % van onze landgenoten gaat het zelfs om 62.582 euro per jaar of 28 % van de totale uitgaven binnen de verplichte ziekteverzekering. We kunnen deze mensen omschrijven als grote gebruikers van de gezondheidszorg. De overige 90 % van de bevolking heeft gemiddeld 693 euro aan gezondheidsuitgaven per jaar. “Deze studie illustreert het belang van ons solidair sociale zekerheidssysteem”, benadrukt Xavier Brenez, Directeur-generaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.
Studies en analyses
17/06/2021

10 duurste geneesmiddelen in 2019

25.552.692 euro: dat zijn de totale uitgaven (bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen) ten laste van de verplichte verzekering voor de 10 duurste geneesmiddelen in 2019. Het gaat om geneesmiddelen voor behandelingen met een hoge kost, voornamelijk langdurige behandelingen en/of behandelingen voor zeldzame aandoeningen.
Studies en analyses
03/06/2021

Polymedicatie bij 75-plussers

Liefst 4 op de 10 personen ouder dan 75 schijnen minstens 5 geneesmiddelen langdurig te gebruiken. Dat blijkt uit cijfers van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. De cijfers tonen ook aan dat meerdere artsen en apothekers betrokken zijn bij het voorschrijven en verstrekken van medicatie aan eenzelfde patiënt. En soms zijn dit geneesmiddelen die worden afgeraden aan ouderen.  
Studies en analyses
28/04/2021

Wie maakt gebruik van de huisapotheker?

Eind 2017 werd de functie van huisapotheker ingevoerd met als doel de patiënt beter op te volgen. Een huisapotheker geeft patiënten persoonlijk advies over hun geneesmiddelengebruik en houdt een schema bij van alle geneesmiddelen die ze gebruiken. In welke mate maken de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen hier gebruik van?
Studies en analyses
09/04/2021

Covid-19 zichtbaar aanwezig in cijfers arbeidsongeschiktheid

Deze studie biedt als eerste een zicht op de impact van de COVID-19-crisis op de instroom in arbeidsongeschiktheid. We hanteerden hiervoor gegevens voor de eerste acht maanden van 2020. De studie moet dus eerder gezien worden als een eerste aanzet; we riskeren de effecten van de COVID-19-schokken vermoedelijk pas te zien in de komende maanden en jaren. Belangrijk zal zijn om de betreffende indicatoren te blijven opvolgen en deze relaties verder te trachten kwantificeren. Bovendien dient de puzzel met andere arbeidsmarktindicatoren nog te worden gelegd. Toch kunnen we al enkele tendensen afleiden.
Studies en analyses
16/02/2021

Evolutie van psychosociale aandoeningen doorheen de arbeidsongeschiktheid

1 op de 4 hoofddiagnoses bij de start van een arbeidsongeschiktheid betreft een psychosociale aandoening. Dat toont de nieuwste studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Uit diezelfde resultaten blijkt ook dat vooral een vrouwelijke bediende intreedt in arbeidsongeschiktheid omwille van burn-out, depressie of angststoornis. En dat jonge werknemers, tussen 20 en 40 jaar, meer vatbaar blijken om thuis te zitten met een burn-out dan hun oudere collega’s.
Studies en analyses
10/12/2020

Chronische ziektes in België - Prevalentie en kosten 2010-2018

Chronisch zieken vertegenwoordigen 25 % van de bevolking en 70 % van de totale gezondheidsuitgaven. Dat blijkt uit de gegevens van de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Chronische aandoeningen wegen steeds meer op de uitgaven van de volksgezondheid, dat blijkt uit hun laatste studie. Tussen 2010 en 2018 zijn de gemiddelde uitgaven per patiënt voor chronische aandoeningen met 17 % gestegen!
Studies en analyses
24/11/2020

Steeds meer kinderen op bezoek bij de oogarts

Steeds meer (jonge) kinderen bezoeken een oogarts en moeten een bril dragen. Dat blijkt uit het aantal raadplegingen bij oftalmologen en terugbetalingen van optische hulpmiddelen voor kinderen. Tussen 2016 en 2018 bezocht meer dan een vierde van de kinderen die lid zijn van de Onafhankelijke Ziekenfondsen een oogarts. Vanaf de leeftijd van 5 jaar stijgt dit zelfs tot 1 op de 3.
Studies en analyses
02/10/2020

Pagina's