We leggen voortdurend een luisterend oor bij de burger over de actualiteit en de evoluties binnen de gezondheidszorg. Als actor in de gezondheidssector beschikken we over de expertise om hierover regelmatig te berichten:

  • Health Forum: dit magazine, gericht aan alle actoren uit de gezondheidssector, is een discussieplatform rond gezondheidsbeleid, met diepgravende dossiers die voor deining zorgen in de wereld van de gezondheidszorg. Health Forum verdwijnt (voor eventjes) : Health Forum neemt een pauze om later in 2020 terug te keren. 

  • Studies en analyses over zorgconsumptie: Wat zijn de hospitalisatiekosten voor de patiënt bij een bevalling? Hoe lang duurt een periode van arbeidsongeschiktheid gemiddeld? Hoeveel epileptici zijn er in België en welke specialisten staan hen bij? Welke geneesmiddelen nemen kinderen en jongeren frequent? Met onze becijferde analyses willen we een bijdrage leveren aan de continue verbetering van ons gezondheidssysteem.

  • Brochures: we zetten verschillende thema’s rond gezondheid in de kijker. 

Lees ook ons jaarverslag 2019

Ontdek en bestel onze gezondheidsbrochures.

Polymedicatie bij 75-plussers

Liefst 4 op de 10 personen ouder dan 75 schijnen minstens 5 geneesmiddelen langdurig te gebruiken. Dat blijkt uit cijfers van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. De cijfers tonen ook aan dat meerdere artsen en apothekers betrokken zijn bij het voorschrijven en verstrekken van medicatie aan eenzelfde patiënt. En soms zijn dit geneesmiddelen die worden afgeraden aan ouderen.  
Studies en analyses
28/04/2021

Covid-19 zichtbaar aanwezig in cijfers arbeidsongeschiktheid

Deze studie biedt als eerste een zicht op de impact van de COVID-19-crisis op de instroom in arbeidsongeschiktheid. We hanteerden hiervoor gegevens voor de eerste acht maanden van 2020. De studie moet dus eerder gezien worden als een eerste aanzet; we riskeren de effecten van de COVID-19-schokken vermoedelijk pas te zien in de komende maanden en jaren. Belangrijk zal zijn om de betreffende indicatoren te blijven opvolgen en deze relaties verder te trachten kwantificeren. Bovendien dient de puzzel met andere arbeidsmarktindicatoren nog te worden gelegd. Toch kunnen we al enkele tendensen afleiden.
Studies en analyses
16/02/2021

Evolutie van psychosociale aandoeningen doorheen de arbeidsongeschiktheid

1 op de 4 hoofddiagnoses bij de start van een arbeidsongeschiktheid betreft een psychosociale aandoening. Dat toont de nieuwste studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Uit diezelfde resultaten blijkt ook dat vooral een vrouwelijke bediende intreedt in arbeidsongeschiktheid omwille van burn-out, depressie of angststoornis. En dat jonge werknemers, tussen 20 en 40 jaar, meer vatbaar blijken om thuis te zitten met een burn-out dan hun oudere collega’s.
Studies en analyses
10/12/2020

Chronische ziektes in België - Prevalentie en kosten 2010-2018

Chronisch zieken vertegenwoordigen 25 % van de bevolking en 70 % van de totale gezondheidsuitgaven. Dat blijkt uit de gegevens van de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Chronische aandoeningen wegen steeds meer op de uitgaven van de volksgezondheid, dat blijkt uit hun laatste studie. Tussen 2010 en 2018 zijn de gemiddelde uitgaven per patiënt voor chronische aandoeningen met 17 % gestegen!
Studies en analyses
24/11/2020

Steeds meer kinderen op bezoek bij de oogarts

Steeds meer (jonge) kinderen bezoeken een oogarts en moeten een bril dragen. Dat blijkt uit het aantal raadplegingen bij oftalmologen en terugbetalingen van optische hulpmiddelen voor kinderen. Tussen 2016 en 2018 bezocht meer dan een vierde van de kinderen die lid zijn van de Onafhankelijke Ziekenfondsen een oogarts. Vanaf de leeftijd van 5 jaar stijgt dit zelfs tot 1 op de 3.
Studies en analyses
02/10/2020

Stoppen met roken, het kan! [PDF]

Stoppen met roken is een belangrijke persoonlijke beslissing. De nadelen en ongemakken zetten aan tot nadenken. En dan komt het moment om actie te ondernemen! Maar het is niet gemakkelijk om te stoppen. Je moet bepaalde zaken in je leven anders organiseren. Beetje bij beetje ontstaan er nieuwe gewoontes. Stoppen met roken is voor iedereen anders. In deze brochure ontdek je welke stappen er bestaan. En jij? Bij welke stap zit jij?
Brochures
28/01/2020

Pagina's