17/10/2019

Brussel, 17 oktober 2019. Het is voorlopig nog koffiedik kijken rond de federale regeringsonderhandelingen. Een van de thema’s die op tafel moet belanden, is ongetwijfeld arbeidsongeschiktheid. Want de stijging van het aantal langdurig zieken heeft een grote impact op het budget van onze sociale zekerheid. Én op de financiële situatie van de arbeidsongeschikte mensen zelf… Uit een recente studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen bleek dat iemand in zijn eerste jaar arbeidsongeschiktheid maar liefst een kleine 1.500 euro aan gezondheidskosten uit eigen zak betaalt. 

Beter samenwerken

Hoe we die ambitieuze doelstelling kunnen bereiken? Eerst en vooral door een betere samenwerking en dialoog tussen alle betrokken actoren. Tussen de zorgverleners rond de patiënt bv.: de adviserend arts van het ziekenfonds, de arbeidsarts en de behandelende arts hebben nood aan een veilig en gestructureerd communicatie-instrument om gegevens uit te wisselen. Daarnaast is er ook nog een grotere responsabilisering van de werkgevers rond welzijn op het werk en arbeidsre-integratie nodig. Onder meer door financiële incentives als werkgevers maatregelen nemen om de terugkeer naar het werk te vergemakkelijken. 

Klemtoon op overblijvende capaciteiten

Volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen is het ook tijd om komaf te maken met het vooroordeel dat iemand in invaliditeit niets meer kan. “We moeten de klemtoon leggen op de overblijvende capaciteiten van langdurig zieken en op hun begeleiding in het re-integratietraject”, benadrukt Xavier Brenez, directeur-generaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Daarom pleiten de Onafhankelijke Ziekenfondsen ervoor om de begrippen ‘arbeidsongeschiktheid’ en ‘invaliditeit’ te herzien. “We moeten de primaire arbeidsongeschiktheid laten voortduren zolang er hoop is op werkhervatting. En de invaliditeit mogen we dus pas erkennen als er geen enkele mogelijkheid meer is op een terugkeer naar de arbeidsmarkt”, zegt Brenez.

‘Hoe werk maken van werkhervatting?’

Vandaag discussiëren de Onafhankelijke Ziekenfondsen met alle betrokken actoren op een symposium rond arbeidsongeschiktheid en -re-integratie. Werkgevers, patiënten, arbeidsartsen, huisartsen, adviserend artsen, het kabinet van Minister De Block, …: ze zijn allemaal van de partij om na te denken over de centrale vraag: ‘Hoe werk maken van werkhervatting?’. Kan je er niet bij zijn? Geen nood, je kan het symposium integraal en live volgen op onze Twitter-pagina

Meer info!

  • Ann Ceuppens, directrice Vertegenwoordiging & Studies van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: ann.ceuppens@mloz.be – 0478 45 37 95
  • Ontdek het volledige programma van ons symposium op www.mloz.be

*Memorandum 2019 van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Perscontact: Steven Vervaet, steven.vervaet@mloz.be – 0477 50 70 57