Intermutualistische persreactie op berichtgeving over Vlaams subsidieregister

23/02/2023
Verschillende media berichten vandaag over de subsidies die de Vlaamse overheid verdeelt onder organisaties, verenigingen en lokale overheden en dit naar aanleiding van de eerste verjaardag van het Vlaams subsidieregister. Verkeerdelijk wordt minstens de indruk gewekt dat de subsidies de eigen werking van ziekenfondsen en zorgkassen ten goede komen, terwijl het geld net ingezet wordt om de sociale noden en de zorg aan bed in Vlaanderen betaalbaar te houden.

1 op 4 jongeren heeft het moeilijk om informatie over gezondheid te begrijpen

30/11/2022
3 op 4 jongeren tussen 16 en 25 is al eens op zoek gegaan naar informatie over gezondheid. Maar voor 1 op 4 van hen is die informatie moelijk tot heel moeilijk om te begrijpen. Slechts iets meer dan de helft kan daarbij ook onderscheid maken tussen betrouwbare informatie en niet-betrouwbare informatie. Deze cijfers werden vandaag gepubliceerd door de Onafhankelijke Ziekenfondsen, naar aanleiding van een symposium over jongeren en hun gezondheid.

3 op 5 jongeren voelen zich in goede gezondheid - 1 op 2 maakt zich soms zorgen over zijn gezondheid

30/11/2022
3 op 5 jongeren zeggen in goede gezondheid te verkeren. De grote meerderheid van de bevraagde jongeren blijkt het minstens ‘eens’ met de stelling een gezonde levensstijl te hebben en echt met hun gezondheid bezig te zijn. Zo blijkt uit een enquête van de Onafhankelijke Ziekenfondsen die vandaag is verschenen naar aanleiding van een symposium over jongeren en hun gezondheid.

Intermutualistisch persbericht - De mutualiteiten over het budget gezondheidszorg: “de crisisperiode stuwt ons vooruit om met innovatieve oplossingen een performant gezondheidszorgbeleid te voeren”

17/10/2022
De Algemene Raad van het RIZIV, met vertegenwoordigers van ziekenfondsen, sociale partners en regering, keurde zonet het budget gezondheidszorg voor 2023 goed. Tijdens het begrotingsconclaaf werden al een aantal beslissingen afgeklopt zoals de doelmatige inzet van middelen in combinatie met bijkomende investeringen in de zorg voor de meest kwetsbare burgers.

Intermutualistisch persbericht 3 oktober 2022

03/10/2022
Zorgverleners en ziekenfondsen bereiken akkoord over gezondheidszorgbudget voor 2023: “Duurzame en solidaire zorg garanderen”

Professionele activiteit stijgt na bariatrische ingreep

27/09/2022
Bariatrische chirurgie – een ingreep ter behandeling van patiënten met obesitas – heeft een positieve impact op de beroepsactiviteit van deze patiënten. Dat is het resultaat van een eerste verkennende studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA). De onderzoekers willen een antwoord geven op de vraag uit een KCE-assessment van 2019 omtrent de impact van bariatrische chirurgie op de productiviteit van deze patiënten.

Wie mentale gezondheidsproblemen ondervindt, is vaker fysiek ziek

23/08/2022
De Onafhankelijke Ziekenfondsen stelden reeds vast dat geestelijke gezondheidsproblemen vaak samenhangen met chronische ziekten en een groter risico op overlijden. Bijkomend onderzoek toont nu ook de link met ernstige COVID-19: wie te kampen heeft met geestelijke gezondheidsproblemen, loopt 62% meer kans op een hospitalisatie ten gevolge van COVID-19.

Kinderen met een speciale zorgnood: 25% meer kans op (langdurige) ziekte bij ouders

19/07/2022
België heeft geen of zeer weinig cijfers over kinderen met een speciale (zorg)nood. Hetzelfde geldt voor de impact op het leven van hun ouders. In hun laatste studie brengen de Onafhankelijke Ziekenfondsen enerzijds de situatie in kaart en leggen ze anderzijds verbanden tussen een kind met een speciale zorgnood en arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en werkloosheid bij de ouders.

Stijging psychosociale aandoeningen duwt aantal zieken verder de hoogte in

07/07/2022
In een nieuwe analyse nemen de Onafhankelijke Ziekenfondsen de meest recente gegevens over intrede in arbeidsongeschiktheid onder de loep. Die tonen een opvallende stijging in het aantal personen met een burn-out, met een toename van 66 % tussen 2018 en 2021. Ook andere psychosociale aandoeningen klimmen verder de hoogte in. De alarmerende cijfers nopen tot meer aandacht voor preventie en re-integratietrajecten op maat.

Gezondheidsadviseurs bij het ziekenfonds: een proactieve aanpak tot preventie

30/06/2022
De ziekenfondsen blijven zich inzetten om de burger dichter bij het gezondheidszorgsysteem te brengen. Waar voorheen de preventiemedewerkers ondersteuning gaven aan oudere en kwetsbare Brusselaars, geven de ziekenfondsen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) nu het startschot voor de “gezondheidsadviseurs”. Deze medewerkers nemen een uitgebreide opdracht voor hun rekening en zullen zich dan ook over een breder publiek ontfermen. De adviseurs blijven de mensen proactief opbellen, maar zullen hen voortaan ook voorstellen om persoonlijk af te spreken of collectieve sensibiliseringsactiviteiten organiseren. Hoewel dit project dit jaar opnieuw gefinancierd wordt door de GGC, pleiten wij voor een verderzetting na 2022 om gezondheidspreventie bij de Brusselaars verder aan te moedigen.