16/02/2021

Daling in arbeidsongeschiktheid ondanks COVID-19-piek in maart

Tussen januari en augustus 2020 was 1 op de 20 hoofddiagnoses bij aanvang van arbeidsongeschiktheid COVID-19. Dat blijkt uit de nieuwste studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Toch werd voor het eerst in jaren een daling vastgesteld in het aantal nieuwe getuigschriften die leidden tot een uitkering via het ziekenfonds. De effecten van COVID-19 op de arbeidsongeschiktheid zullen pas de komende maanden en jaren echt duidelijk worden. Vooral psychosociale aandoeningen zullen nauwgezet opgevolgd moeten worden.
17/12/2020

Mensen met zeldzame ziekte betalen drie keer meer ziektekosten uit eigen zak

Patiënten die lijden aan een zeldzame ziekte hebben veel hogere ziektekosten dan de gemiddelde Belg. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van CM, de Socialistische Mutualiteiten en de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Onze sociale zekerheid vangt dat gelukkig voor een stuk op, maar er zijn extra inspanningen nodig om de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg voor patiënten met een zeldzame ziekte te garanderen.
11/12/2020

Onafhankelijke Ziekenfondsen en CM slaan handen in elkaar voor ICT-oplossingen

Voor de berekening van de uitkering van leden die langdurig ziek zijn, zullen de Onafhankelijke Ziekenfondsen en CM voortaan dezelfde applicatie gebruiken. Vertegenwoordigers van beide ziekenfondsen ondertekenden daarover een samenwerkingsovereenkomst. Door op het vlak van informatica de handen in elkaar te slaan, kunnen de Onafhankelijke Ziekenfondsen en CM inzetten op een nog betere dienstverlening.
10/12/2020

1 op de 4 arbeidsongeschikte mensen zit thuis door psychosociale aandoening

1 op de 4 hoofddiagnoses bij de start van een arbeidsongeschiktheid betreft een psychosociale aandoening. Dat toont de nieuwste studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Uit diezelfde resultaten blijkt ook dat vooral een vrouwelijke bediende intreedt in arbeidsongeschiktheid omwille van burn-out, depressie of angststoornis. De Onafhankelijke Ziekenfondsen benadrukken dat investeren in optimale werkomstandigheden en in het welzijn van werknemers belangrijke voorwaarde zijn om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.
02/12/2020

Onafhankelijke Ziekenfondsen en ACA IT-Solutions sluiten raamovereenkomst af voor vier jaar

ACA IT-Solutions (ACA) en MLOZ IT, het IT-departement van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, sluiten een raamovereenkomst af voor een periode van vier jaar. ACA werd in dit bestek gekozen tot de winnaar in de gunning. Tijdens dit partnerschap zal ACA de Onafhankelijke Ziekenfondsen ondersteunen bij het verder professionaliseren en uitbreiden van de ‘ruggengraat’ van hun interne processen. Daardoor beschikken de Onafhankelijke Ziekenfondsen straks over meer uniformiteit, data en KPI’s om hun support en projecten op te volgen en bij te sturen indien nodig.
25/11/2020

1 Belg op de 4 is chronisch ziek, investeren in preventie is een must!

Chronisch zieken vertegenwoordigen 25 % van de bevolking en 70 % van de totale gezondheidsuitgaven. Dat blijkt uit de gegevens van de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. En uit hun laatste studie blijkt dat chronische aandoeningen steeds meer wegen op de gezondheidsuitgaven. Tussen 2010 en 2018 zijn per patiënt de gemiddelde uitgaven van de ziekteverzekering voor chronische aandoeningen met 17 % gestegen. De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten voor een verhoging van het preventiebudget en ook de ontwikkeling van eHealthtools is noodzakelijk. Dat heeft de huidige gezondheidssituatie meer dan ooit aangetoond.
19/11/2020

Bijna helft van Belgen heeft nog nooit van hormoonverstoorders gehoord

Eten opwarmen in plastic bakjes. 6 op de 10 Belgen ziet hier geen graten in. Nochtans kan het ongezond zijn, want door de warmte kunnen er mogelijk schadelijke stoffen zoals hormoonverstoorders terechtkomen in het eten. Die stoffen kunnen gezondheidsproblemen of ontwikkelingsstoornissen veroorzaken, zeker bij kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen, kinderen en tieners. Maar bijna de helft van de bevolking weet niet wat hormoonverstoorders zijn. Verontrustende resultaten, die blijken uit een enquête die de Onafhankelijke Ziekenfondsen afnamen bij 1.000 personen. De Onafhankelijke Ziekenfondsen brengen de problematiek van hormoonverstoorders op de voorgrond tijdens hun symposium, dat ze samen met de Health and Environment Alliance (HEAL) organiseren op 19 november.
12/10/2020

Zorgverleners en ziekenfondsen gaan samen voor noodzakelijke hervormingen

Het Verzekeringscomité van het Riziv, met vertegenwoordigers van ziekenfondsen, zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen, heeft zopas positief beslist over het begrotingsvoorstel gezondheidszorg 2021. ‘Het stemt ons vooral tevreden dat de hervormingen die wij voorstellen in grote mate stroken met de plannen die we terugvinden in het regeerakkoord en de investeringen die de nieuwe regering in de gezondheidszorg doet’, stelt het Verzekeringscomité.
07/10/2020

Belgen tevreden over raadplegingen op afstand, maar hebben tips tot verbetering

De Belgen zijn tevreden over de raadplegingen op afstand die ze tijdens de lockdownperiode met hun zorgverleners hadden. Naar de toekomst toe hebben ze wel tips voor verbetering: raadplegingen op afstand moeten complementair blijven aan fysieke contacten met zorgverleners. Ze zijn vooral geschikt voor eerder administratieve zaken of voor de opvolging van bestaande aandoeningen. Er moet ook voldoende informatie, ondersteuning en een veilig platform komen. Dat blijkt uit een grootschalige bevraging van alle mutualiteiten bij hun leden.
01/10/2020

Steeds meer kinderen bezoeken een oogarts

Steeds meer (jonge) kinderen bezoeken een oogarts en moeten een bril dragen. Dat blijkt uit het aantal raadplegingen bij oftalmologen en terugbetalingen van optische hulpmiddelen voor kinderen. Tussen 2016 en 2018 bezocht meer dan een vierde van de kinderen die lid zijn van de Onafhankelijke Ziekenfondsen een oogarts. Vanaf de leeftijd van 5 jaar stijgt dit zelfs tot 1 op de 3.