18/02/2020

1 op de 20 Belgen doet jaar lang geen beroep op gezondheidzorg

In 2018 ging 1 op de 20 Belgen niet naar de huisarts, tandarts, het ziekenhuis, … Vooral zelfstandigen, Brusselaars, mannen en alleenstaanden maken deel uit van deze groep van ‘niet-gebruikers van de gezondheidszorg’. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Specifieke sensibilisering op maat van deze profielen is dus aan de orde. Want het is essentieel dat ook zij aan preventie doen en zich goed laten opvolgen.
17/12/2019

Bijna 1 op de 4 jonge kinderen neemt minstens 1 geneesmiddel tegen astma

Bijna een kwart van de kinderen tussen 2 en 6 jaar neemt minstens 1 geneesmiddel tegen astma. Bij kinderen en jongeren tussen 7 en 18 jaar daalt dat aantal gelukkig tot iets minder dan 1 op de 10. De Onafhankelijke Ziekenfondsen vragen meer aandacht voor de preventie van ziektes aan de luchtwegen. Daarnaast is het ook belangrijk dat zorgverleners ouders en kinderen goed informeren over astma.
07/11/2019

Gemiddelde duur arbeidsongeschiktheid gedaald sinds 2016

Sinds begin 2016 is de gemiddelde duur van arbeidsongeschiktheid per persoon gedaald. Bepaalde maatregelen werpen dus hun vruchten af, waaronder het getuigschrift met een einddatum van de arbeidsongeschiktheid dat artsen sinds begin 2016 gebruiken. Een goede zaak, maar de Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten nog voor extra maatregelen om het aantal arbeidsongeschikte mensen te doen dalen. Ook de digitalisering van de getuigschriften voor arbeidsongeschiktheid is aan de orde.
21/10/2019

Budget 2020 van de ziekteverzekering

De Algemene Raad van het RIZIV kon de begroting voor de ziekteverzekering voor 2020 deze morgen niet goedkeuren. De mutualiteiten en de vakbonden steunden het voorstel dat op 7 oktober jongstleden door het Verzekeringscomité, bijna unaniem, werd goedgekeurd, en dat voorzag in tal van positieve maatregelen ten gunste van de patiënten. Tijdens de stemming onthielden de regeringsvertegenwoordigers zich en verwierpen het voorstel, zonder er zelfs maar over te discussiëren of een alternatief voor te stellen. Met deze houding zet de overheid het overleg buiten spel en brengt zij patiënten, zorgverleners en zorgvoorzieningen in onzekerheid.
17/10/2019

4 factoren voor een succesvolle arbeidsre-integratie

Vandaag brachten de Onafhankelijke Ziekenfondsen op hun symposium ‘Hoe werk maken van werkhervatting?’ alle betrokken actoren rond arbeidsongeschiktheid en werkhervatting samen. Hoe kunnen we mensen succesvol weer aan het werk krijgen? 4 factoren waarover zowel werkgevers, artsen, patiënten als beleidsmakers het eens zijn…
17/10/2019

Onafhankelijke Ziekenfondsen willen invaliditeitspercentage met 20 % doen dalen tegen 2025

Tussen 2007 en 2017 is het aantal langdurig zieken met meer dan 50 % gestegen. En de invaliditeitsuitkeringen voor loontrekkenden bedroegen in 2017 maar liefst 5,4 miljard euro, met een gemiddelde toename van 7,8 % per jaar tijdens de laatste 5 jaar*. De Onafhankelijke Ziekenfondsen willen alles in het werk stellen om het invaliditeitspercentage te doen dalen met 20 % tegen 2025. Hoe we die ambitieuze doelstelling kunnen bereiken? Vandaag denken we op ons symposium ‘Hoe werk maken van werkhervatting?’ met alle betrokken actoren na over de mogelijke oplossingen.
29/08/2019

Patiënt betaalt zelf bijna 1.500 euro kosten tijdens 1e jaar arbeidsongeschiktheid

Tijdens de eerste 12 maanden arbeidsongeschiktheid betalen patiënten gemiddeld 1.454 euro uit eigen zak aan gezondheidskosten (remgelden en supplementen). Meer dan 1 op de 2 heeft dan ook een chronische aandoening. En dat terwijl hun inkomen tijdens deze periode al aanzienlijk lager ligt. De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten er onder meer voor om chronisch zieken beter te beschermen tegen deze hoog oplopende supplementen.
17/07/2019

1 op de 3 van de 70-plussers gaat 3 jaar lang niet naar de tandarts

Tussen 2015 en 2017 bezocht 1 op de 3 van de 70-plussers geen enkele keer de tandarts. Vooral zorgafhankelijke ouderen krijgen amper (preventieve) mond- en tandzorg. Nochtans is die verzorging essentieel, zowel voor de mondgezondheid als de algemene gezondheid. De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten onder meer voor een gestructureerd beleid rond mond- en tandzorg in woonzorgcentra en een concrete rol voor mondhygiënisten.
08/07/2019

Event - 'Hoe werk maken van werkhervatting?' - 17 oktober 2019

Meer dan 400 000 Belgen zitten al meer dan een jaar ziek thuis met lage rugpijn, kanker, reuma, depressie, een burn-out. Een groot probleem voor zowel de langdurige zieken zelf als voor hun werkgever en de hele samenleving. Hoe kunnen we de langdurig zieke werknemers succesvol weer aan het werk krijgen? Wat is de balans van de re-integratieprojecten en andere beleidsmaatregelen? Hoe kunnen de betrokken actoren, patiënten, overheden, werkgevers, bedrijfs-, huis- en adviserend artsen optimaal samenwerken?
17/06/2019

Jongeren gamen gemiddeld 11u per week

Jongeren besteden wekelijks gemiddeld een dikke 11u aan spelletjes: op de smartphone, tablet, console of pc. Dat betekent niet dat ze gameverslaafd zijn, maar het is wel belangrijk om alert te blijven en voldoende met jongeren in gesprek te gaan. Want 6 op de 10 jongeren hebben fysieke klachten door te gamen en 5 op de 10 voelen zich slecht in hun vel. Dat blijkt uit een enquête van de Onafhankelijke Ziekenfondsen bij 976 jongeren van 12 tot 23 jaar.