17/10/2019

4 factoren voor een succesvolle arbeidsre-integratie

Vandaag brachten de Onafhankelijke Ziekenfondsen op hun symposium ‘Hoe werk maken van werkhervatting?’ alle betrokken actoren rond arbeidsongeschiktheid en werkhervatting samen. Hoe kunnen we mensen succesvol weer aan het werk krijgen? 4 factoren waarover zowel werkgevers, artsen, patiënten als beleidsmakers het eens zijn…
17/10/2019

Onafhankelijke Ziekenfondsen willen invaliditeitspercentage met 20 % doen dalen tegen 2025

Tussen 2007 en 2017 is het aantal langdurig zieken met meer dan 50 % gestegen. En de invaliditeitsuitkeringen voor loontrekkenden bedroegen in 2017 maar liefst 5,4 miljard euro, met een gemiddelde toename van 7,8 % per jaar tijdens de laatste 5 jaar*. De Onafhankelijke Ziekenfondsen willen alles in het werk stellen om het invaliditeitspercentage te doen dalen met 20 % tegen 2025. Hoe we die ambitieuze doelstelling kunnen bereiken? Vandaag denken we op ons symposium ‘Hoe werk maken van werkhervatting?’ met alle betrokken actoren na over de mogelijke oplossingen.
29/08/2019

Patiënt betaalt zelf bijna 1.500 euro kosten tijdens 1e jaar arbeidsongeschiktheid

Tijdens de eerste 12 maanden arbeidsongeschiktheid betalen patiënten gemiddeld 1.454 euro uit eigen zak aan gezondheidskosten (remgelden en supplementen). Meer dan 1 op de 2 heeft dan ook een chronische aandoening. En dat terwijl hun inkomen tijdens deze periode al aanzienlijk lager ligt. De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten er onder meer voor om chronisch zieken beter te beschermen tegen deze hoog oplopende supplementen.
17/07/2019

1 op de 3 van de 70-plussers gaat 3 jaar lang niet naar de tandarts

Tussen 2015 en 2017 bezocht 1 op de 3 van de 70-plussers geen enkele keer de tandarts. Vooral zorgafhankelijke ouderen krijgen amper (preventieve) mond- en tandzorg. Nochtans is die verzorging essentieel, zowel voor de mondgezondheid als de algemene gezondheid. De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten onder meer voor een gestructureerd beleid rond mond- en tandzorg in woonzorgcentra en een concrete rol voor mondhygiënisten.
08/07/2019

Event - 'Hoe werk maken van werkhervatting?' - 17 oktober 2019

Meer dan 400 000 Belgen zitten al meer dan een jaar ziek thuis met lage rugpijn, kanker, reuma, depressie, een burn-out. Een groot probleem voor zowel de langdurige zieken zelf als voor hun werkgever en de hele samenleving. Hoe kunnen we de langdurig zieke werknemers succesvol weer aan het werk krijgen? Wat is de balans van de re-integratieprojecten en andere beleidsmaatregelen? Hoe kunnen de betrokken actoren, patiënten, overheden, werkgevers, bedrijfs-, huis- en adviserend artsen optimaal samenwerken?
17/06/2019

Jongeren gamen gemiddeld 11u per week

Jongeren besteden wekelijks gemiddeld een dikke 11u aan spelletjes: op de smartphone, tablet, console of pc. Dat betekent niet dat ze gameverslaafd zijn, maar het is wel belangrijk om alert te blijven en voldoende met jongeren in gesprek te gaan. Want 6 op de 10 jongeren hebben fysieke klachten door te gamen en 5 op de 10 voelen zich slecht in hun vel. Dat blijkt uit een enquête van de Onafhankelijke Ziekenfondsen bij 976 jongeren van 12 tot 23 jaar.
10/05/2019

1 op de 4 chronisch zieke ouderen belandt in ziekenhuis

In 2017 kwam iets meer dan 1 op de 4 chronisch zieke ouderen minstens voor één nacht in het ziekenhuis terecht. Chronische ziektes spelen duidelijk een grote rol in de gezondheidsuitgaven van 65-plussers. Welke uitgaven zijn allemaal gelinkt aan de vergrijzing van onze bevolking? De Onafhankelijke Ziekenfondsen gingen het na in een nieuwe studie en doen aanbevelingen om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.
15/04/2019

Ongelijkheden op vlak van medische zorg, een jeugd lang…

1 op de 5 baby’s met de verhoogde tegemoetkoming (RVV) heeft geen pediater of huisarts, kinderen met RVV jonger dan 3 jaar komen 50% meer in het ziekenhuis terecht, … De cijfers rond de gezondheidszorg voor kinderen en jongeren uit kwetsbare groepen springen in het oog. Hoe kunnen we deze ongelijkheden op vlak van medische zorg aanpakken? De Onafhankelijke Ziekenfondsen vragen alle actoren om nog meer specifieke maatregelen rond preventie en gezondheidsvaardigheden uit te werken voor kwetsbare groepen.
06/03/2019

Kom naar ons debat "Huisartsen aan het woord"

Huisartsen zijn het eerste aanspreekpunt voor mensen met gezondheidsproblemen. Door deze unieke positie in de eerstelijnszorg vormen ze een hoeksteen voor een performant en kwalitatief hoogstaand gezondheidssysteem.
26/02/2019

10 prioriteiten voor de toekomst van de gezondheidszorg

“Wat wil de burger op vlak van gezondheid?”, dat is dé centrale vraag in het Memorandum van de Onafhankelijke Ziekenfondsen naar aanleiding van de federale, regionale en Europese verkiezingen op 26 mei. Die uitgebreide denkoefening resulteerde in onze 10 prioriteiten voor de toekomst van de gezondheidszorg, op maat van de voorkeuren en noden van de patiënt!