Ziekenfondsen pleiten voor een kwalitatief en betaalbaar ziekenvervoer voor de patiënt

05/05/2022
Dat de ziekenvervoerders vandaag actie voeren als noodkreet naar financiering, kan op het begrip van de ziekenfondsen rekenen. Maar dat dit betekent dat de patiënt de volledige factuur moet voorschieten en dat er hogere tarieven worden aangerekend, vinden de ziekenfondsen onaanvaardbaar: “Het verkeerde wapen gericht naar de verkeerde persoon!”, luidt het.

Middenveld zet PFOS-discussie op scherp: gezondheid en milieu voorop

16/02/2022
Een brede coalitie van milieu- en natuurverenigingen en gezondheids- en gezinsorganisaties wil dat er lessen getrokken worden uit het PFOS-schandaal. In een gezamenlijke visietekst pleiten ze voor een gespierder milieubeleid in Vlaanderen, dat de gezondheid van iedere Vlaming vooropstelt en werk maakt van de strijd tegen kankerverwekkende stoffen en hormoonverstoorders. Aan de Vlaamse regering formuleren ze 28 concrete aanbevelingen.

Studie IMA - Minder chronische aandoeningen opgemerkt door coronacrisis

03/02/2022
Tijdens de eerste lockdown, die inging op woensdag 18 maart 2020, viel de niet-dringende, routinematige zorg in België bijna volledig stil. Dat heeft ook een impact gehad op het geneesmiddelengebruik. Uit onderzoek van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) blijkt dat voor een aantal aandoeningen, zoals hoge bloeddruk of diabetes, in 2020 minder nieuwe patiënten met medicatie gestart zijn dan het jaar voordien. Dit betekent dat deze aandoeningen, die normaal tijdens routineonderzoeken aan het licht komen, bij een deel van de patiënten niet werden vastgesteld en er geen behandeling met geneesmiddelen werd opgestart.

Depressie bij jongeren: psycho-educatie en therapie aanmoedigen

24/01/2022
Hoe wordt een depressie bij adolescenten opgevolgd en behandeld? Hoeveel van hen slikken antidepressiva en wie schrijft deze voor? Is dit altijd aan te bevelen? De huidige pandemie herinnert ons dagelijks aan de noodzaak om zorg te dragen voor de geestelijke gezondheid van onze jongeren. Dus wat vertellen onze cijfers over de geestelijke gezondheidsproblemen bij adolescenten? Daarover gaat de nieuwe studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Fusie tilt Helan Onafhankelijk Ziekenfonds naar 1 miljoen klanten

24/12/2021
Vanaf 1 januari 2022 fuseren OZ en Partena Ziekenfonds officieel tot Helan Onafhankelijk Ziekenfonds. De nieuwkomer groeit zo meteen uit tot het op twee na grootste ziekenfonds van Vlaanderen. Rond de jaarwisseling voert Helan een update van het administratiesysteem door wat voor lichte vertragingen kan zorgen.

4 op de 10 jongeren hebben twijfels over vaccinatie (Symposium Onafhankelijke Ziekenfondsen)

02/12/2021
De Onafhankelijke Ziekenfondsen organiseerden een enquête onder 1.000 jongeren tussen 16-25 jaar om te polsen naar hun mentale gezondheid. De resultaten van dit onderzoek werden deze namiddag tijdens het onlinesymposium ‘Ik was 20 in 2020’ voorgesteld, dat gevolgd werd door 350 mensen, onder meer uit de gezondheidssector. Uit diezelfde enquête blijkt ook dat 41% van de jongeren aangeven te twijfelen of getwijfeld hebben om zich te laten vaccineren.

Heel wat jongeren durven geen hulp te vragen bij psychische problemen

01/12/2021
1 op de 3 jongeren heeft het tijdens deze crisis moeilijk om professionele hulp te vragen bij psychische problemen. Dat blijkt uit een enquête bij 1.000 jongeren, uitgevoerd door de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Donderdag 2 december worden nog meer interessante resultaten bekendgemaakt tijdens een online symposium over de geestelijke gezondheid van jongeren.

Voor bijna 4 op 10 Belgen blijft het moeilijk om informatie te krijgen en de juiste gezondheidskeuzes te maken

08/11/2021
Voor 35% van de Belgen is het vinden, begrijpen en beoordelen van informatie over hun gezondheid ingewikkeld, tot zelfs zeer ingewikkeld. Zo blijkt uit de laatste Europese enquête over gezondheidswijsheid HLS19, tussen 2019 en 2021 gehouden door het M-POHL-consortium van de WHO Europa . De enquête die in 17 landen werd uitgevoerd, waaronder België (dankzij een samenwerking tussen de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de UCLouvain voor ons land), bevestigt het lage gemiddelde niveau van de gezondheidswijsheid van de Belg .

Staatshervorming: ziekenfondsen vragen vooral een visie op de gezondheidszorg van morgen

29/10/2021
De ideale verdeling van bevoegdheden bestaat niet. In het debat over de staatshervorming moet de visie op de toekomst van de gezondheidszorg voorop staan, stellen de Belgische ziekenfondsen vandaag in een hoorzitting voor het federaal parlement.

Vaccinatie in Brussel: de ziekenfondsen engageren zich nog meer

15/10/2021
Intermutualistisch persbericht - Al maandenlang zetten de verzekeringsinstellingen die de ziekenfondsen vertegenwoordigen zich hard in om de COVID-19-crisis te beëindigen. Ze werken mee aan de contact tracing en begeleiden de meest kwetsbare mensen tijdens deze pandemie. Nu gaan ze nog een stap verder door mee te werken aan de sensibiliseringscampagnes en toegankelijkheid van de vaccinatie in Brussel. Zo geven de verzekeringsinstellingen gehoor aan de oproep van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) om haar bij te staan.