02/07/2021

Ziekenfondsen zorgen voor gepersonaliseerde begeleiding bij kwetsbare groepen

Met het Belgische project community health workers en het Brusselse initiatief preventiemedewerkers willen de Belgische ziekenfondsen mensen uit kwetsbare groepen de weg wijzen naar de eerstelijnsgezondheidszorg. Met deze nieuwe opdrachten nemen de ziekenfondsen hun verantwoordelijkheid op om moeilijk bereikbare groepen te informeren, bewust te maken en te begeleiden, een uitdaging die er tijdens deze coronacrisis alleen maar groter op geworden is.
17/06/2021

Kleine groep Belgen draagt grootste deel gezondheidsuitgaven

Voor 10 % van de Belgen lopen de gezondheidsuitgaven ten laste van de verplichte ziekteverzekering op tot 16.071 euro per jaar. Voor 1 % onder hen gaat het zelfs om 62.582 euro per jaar. Deze concentratie toont aan dat het solidariteitsprincipe van onze gezondheidszorg noodzakelijk is. Wie zijn deze ‘grote gebruikers’ en wat betekent het voor hun eigen uitgaven? Dat onderzochten de Onafhankelijke Ziekenfondsen in een nieuwe studie.
10/05/2021

In cijfers: invloed van COVID-19 op de geestelijke gezondheid van jongeren

Jongeren tussen 15 en 25 jaar hebben eind 2020 opmerkelijk meer antidepressiva gebruikt. En dit ondanks een duidelijke daling aan het begin van de pandemie. Tegelijkertijd heeft de bevolking in het algemeen haar geestelijke gezondheidszorg uitgesteld en dit uitstel is nog niet volledig ingehaald. Deze gegevens bevestigen dat het dringend tijd is om iets te doen aan het geestelijk welzijn van de bevolking. Maar wat tonen de cijfers ons nog meer? Ter gelegenheid van de European Mental Health Week onderzochten de Onafhankelijke Ziekenfondsen de gegevens over het gebruik van geestelijke gezondheidszorg tijdens de pandemie.
28/04/2021

Vier op de tien 75-plussers gebruikt minstens 5 geneesmiddelen voor een lange periode

De kans is groot dat er in de medicijnenkast van 75-plussers heel wat verschillende geneesmiddelen te vinden zijn. Liefst 4 op de 10 personen ouder dan 75 blijken immers minstens 5 (terugbetaalde) geneesmiddelen langdurig te gebruiken. Dat blijkt uit cijfers van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.
06/04/2021

Ziekenfondsen maken vaccinatie kwetsbare patiënten mee mogelijk

De Belgische ziekenfondsen hebben vandaag de lijst met rijksregisternummers van kwetsbare patiënten doorgestuurd naar de vaccinatiecodedatabank van Sciensano. Dat was pas mogelijk nadat alle overheden het samenwerkingsakkoord rond de vaccinatie van kwetsbare groepen goedgekeurd hadden.
10/03/2021

Rol van ziekenfondsen in vaccinatiecampagne tegen Covid-19

De Belgische ziekenfondsen hebben alles in gereedheid gebracht om de voorrang voor risicopatiënten bij de vaccinatiecampagne mee mogelijk te maken. Op basis van de criteria van de Hoge Gezondheidsraad en de gegevens waarover ze beschikken, kunnen de ziekenfondsen risicopatiënten detecteren.
16/02/2021

Daling in arbeidsongeschiktheid ondanks COVID-19-piek in maart

Tussen januari en augustus 2020 was 1 op de 20 hoofddiagnoses bij aanvang van arbeidsongeschiktheid COVID-19. Dat blijkt uit de nieuwste studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Toch werd voor het eerst in jaren een daling vastgesteld in het aantal nieuwe getuigschriften die leidden tot een uitkering via het ziekenfonds. De effecten van COVID-19 op de arbeidsongeschiktheid zullen pas de komende maanden en jaren echt duidelijk worden. Vooral psychosociale aandoeningen zullen nauwgezet opgevolgd moeten worden.
17/12/2020

Mensen met zeldzame ziekte betalen drie keer meer ziektekosten uit eigen zak

Patiënten die lijden aan een zeldzame ziekte hebben veel hogere ziektekosten dan de gemiddelde Belg. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van CM, de Socialistische Mutualiteiten en de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Onze sociale zekerheid vangt dat gelukkig voor een stuk op, maar er zijn extra inspanningen nodig om de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg voor patiënten met een zeldzame ziekte te garanderen.
11/12/2020

Onafhankelijke Ziekenfondsen en CM slaan handen in elkaar voor ICT-oplossingen

Voor de berekening van de uitkering van leden die langdurig ziek zijn, zullen de Onafhankelijke Ziekenfondsen en CM voortaan dezelfde applicatie gebruiken. Vertegenwoordigers van beide ziekenfondsen ondertekenden daarover een samenwerkingsovereenkomst. Door op het vlak van informatica de handen in elkaar te slaan, kunnen de Onafhankelijke Ziekenfondsen en CM inzetten op een nog betere dienstverlening.
10/12/2020

1 op de 4 arbeidsongeschikte mensen zit thuis door psychosociale aandoening

1 op de 4 hoofddiagnoses bij de start van een arbeidsongeschiktheid betreft een psychosociale aandoening. Dat toont de nieuwste studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Uit diezelfde resultaten blijkt ook dat vooral een vrouwelijke bediende intreedt in arbeidsongeschiktheid omwille van burn-out, depressie of angststoornis. De Onafhankelijke Ziekenfondsen benadrukken dat investeren in optimale werkomstandigheden en in het welzijn van werknemers belangrijke voorwaarde zijn om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.