Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Solidariteit met onze partners in coronatijden

20.000 euro voor de Afrikaanse ziekenfondsen en 10.000 euro voor Dokters van de Wereld België. Die bedragen geven de Onafhankelijke Ziekenfondsen aan hun partners tijdens deze coronacrisis. Want COVID-19 slaat hard toe, niet alleen in ons land maar ook in het buitenland. En net de kwetsbare groepen lijden er het meeste onder.

Afbeelding
Dokters van de Wereld

“Blijf in uw kot!” Het werd al meerdere keren herhaald. Maar wat als je geen huis hebt? Voor daklozen en mensen die uitgesloten zijn van het zorgsysteem slaat het coronavirus nog harder toe. Daarom ondersteunen de Onafhankelijke Ziekenfondsen hun partner Dokters van de Wereld met 10.000 euro. Dokters van de Wereld organiseren sensibilisering rond het voorkomen van COVID-19,  zetten triage-centra op, en organiseren een CORONA-Medibus in Brussel. Om dit allemaal rond te krijgen, zoeken ze ook dokters en verpleegkundigen om hier vrijwillig bij te helpen.

Afrikaanse Ziekenfondsen

De jonge ziekenfondsen in Bénin en Togo houden zich klaar om COVID-19 aan te kunnen. Net zoals hier, is het coronavirus een gevaar voor hun samenleving. Preventie, sensibilisering rond elementaire hygiëne, extra materiaal om de maatregelen opgelegd door de overheden te kunnen uitvoeren… : de Afrikaanse ziekenfondsen staan voor grote uitdagingen. En ook dat kost allemaal geld. De Onafhankelijke Ziekenfondsen geven een extra financiële bijdrage van 20.000 euro aan de Afrikaanse ziekenfondsen, om hen te helpen de COVID-19-pandemie te verslaan.