Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Psychologische hulp op afstand terugbetaald

Tijdens de coronacrisis is het mogelijk om terugbetaling te krijgen van psychologische teleconsultaties. Het doel is niet alleen om mensen die kampen met angst- en paniekklachten als gevolg van de covid-19-crisis te helpen, maar ook om mensen die al een psycholoog hebben geraadpleegd, in staat te stellen hun behandeling voort te zetten.

Afbeelding
Nieuwe maatregelen

Deze nieuwe maatregelen zijn een aanpassing van de terugbetalingsconventie over de vergoeding van psychologische eerstelijnszorg voor mensen tussen 18 en 65 jaar.
Wat zijn de nieuwe voorwaarden voor de terugbetaling van deze psychologische teleconsultaties? 

  • De maatregelen gelden met terugwerkende kracht vanaf 14 maart tot 30 juni 2020. 
  • Het moet gaan om de raadpleging van een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog.
  • De patiënt moet doorverwezen zijn door zijn huisarts of een psychiater, maar doorverwijzing is ook mogelijk door de arts van de preventiedienst van de werkgever of de bedrijfsarts.
  • Voor communicatie via het internet moet de applicatie "end-to-end"-gecodeerd zijn.
  • Het gesprek en de duur ervan moeten geregistreerd worden in het dossier van de patiënt.
  • De duur van 60/45 minuten moet nageleefd worden. De tarieven mogen onder deze voorwaarden verder worden toegepast.
  • Het remgeld blijft verschuldigd.
  • De klinisch psychologen/orthopedagogen die een overeenkomst hebben met meerdere netwerken sturen de gegevens voor de facturatie van de video-consultatie door naar het netwerkziekenhuis in de regio, waar de sessie normaal gesproken had moeten plaatsvinden.
  • De psycholoog/klinisch orthopedagoog moet vooraf telefonisch met de patiënt hebben afgesproken dat hij via een videoconferentie zal werken. De zorgverlener controleert eerst of de patiënt in staat is om dit te doen en of hij over de nodige apparatuur beschikt.
  • De overige, in de overeenkomst vastgelegde voorwaarden, blijven ongewijzigd: wie op grond van de overeenkomst psychologische zorg ontvangt, heeft recht op in totaal maximaal acht zittingen per jaar. De patiënt betaalt €11,2 per sessie uit eigen zak. Patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming betalen €4 per sessie.

Zodra de coronacrisis voorbij is, zal de federale regering de aanpassingen van de terugbetalingsovereenkomst evalueren en beslissen of ze al dan niet moeten worden gecorrigeerd.

Meer info

Psychologen en klinisch orthopedagogen die meer informatie willen over de conventie kunnen contact opnemen met de administratie via info-psy@health.fgov.be of met het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg in hun regio.
Voor meer info, zie de site van het RIZIV