Digitalisering

mHealth Belgium

De gezondheidssector profiteert ook van de technologische vooruitgang. Vandaag zijn er zoveel gezondheidstoepassingen dat het moeilijk kan zijn om er je weg in te vinden.

In België brengt het mHealth-platform de essentiële informatie samen van alle gezondheidstoepassingen die voldoen aan de normen die door de federale overheid zijn vastgelegd. Het doel? Het navigeren door het brede aanbod van beschikbare gezondheidstoepassingen vergemakkelijken.

Afbeelding
Health-mobile-app

Wies Kestens, expert voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen, praat over deze toepassingen en hun validatieproces voordat ze beschikbaar worden gesteld aan patiënten. 

 

Wat is een mHealth applicatie?

Een gezondheid-app of mHealth applicatie is een mobiele toepassing die gebruikt wordt in de gezondheidszorg.

Het RIZIV geeft een specifieke definitie, namelijk een softwaretoepassing met een medisch doeleinde die “de patiënt toelaat om vanuit zijn eigen omgeving gezondheidsgerelateerde informatie te delen met een zorgverlener. Die informatie kan eventueel ook van sensoren komen. Een applicatie kan ook een zorgverlener toelaten om bij een patiënt vanop afstand een diagnose te stellen, een therapie toe te passen of hem/haar te monitoren via een medisch hulpmiddel dat ontworpen is voor gebruik door de patiënt in zijn eigen omgeving”.

Kan je twee of drie voorbeelden geven?

Enkele voorbeelden zijn :

Worden deze apps gecontroleerd?

We zijn betrokken bij een medisch proces: een controle of validatie is daarom noodzakelijk.

Op Europees niveau zijn er een aantal verordeningen waar mHealth applicaties aan moeten voldoen. Zo moeten ze bijna allen een CE-markering verkrijgen omdat ze beschouwd worden als een medisch hulpmiddel. Deze CE-markering garandeert dat de toepassing beantwoordt aan de Europese regelgeving rond medische hulpmiddelen.

Als applicaties persoonlijke data gebruiken of verwerken, wat ze bijna allen doen, moeten ze natuurlijk ook de GDPR-verordening volgen, die de bescherming van persoonsgegevens verzekert.

Daarnaast wordt er op Europees niveau momenteel ook gewerkt aan een soort van mHealth label binnen het Label2Enable-project, vergelijkbaar met de energielabels voor huishoudproducten, om het voor gebruikers eenvoudiger te maken de kwaliteit van apps te beoordelen. Er zijn namelijk 100.000en apps op de markt en het is zeer moeilijk voor gebruikers om hun betrouwbaarheid en kwaliteit te beoordelen.

Hoe werkt het app-validatieproces?

In België is er sinds eind 2023 een nieuwe procedure om mHealth applicaties te integreren in een zorgpad, het traject dat een patiënt doorloopt, en er zo voor te zorgen dat ze door de verplichte verzekering terugbetaald kunnen worden. 

Een fabrikant, maar ook bijvoorbeeld een beroepsorganisatie of ziekenhuis, kan een dossier indienen dat duidelijk de meerwaarde aantoont van de applicatie. Dat dossier dient onder meer een wetenschappelijke en economische analyse te bevatten. Een permanente werkgroep, die maandelijks samenkomt, wordt dan aangevuld met specifieke specialisten uit het domein van de mHealth applicatie om zo te beslissen over de terugbetaling van de applicatie en ernaast ook meteen de integratie in het zorgpad uit te werken. 

Om in aanmerking te komen moet de mHealth applicatie natuurlijk ook:

  • aan de Europese regels voldoen
  • interoperabel zijn met andere informaticatoepassingen
  • aan strenge veiligheidsvoorschriften beantwoorden

Naast deze procedure loopt er momenteel ook een parallel traject om een zorgpad voor telemonitoring van hartfalen uit te werken.

Hoeveel applicaties worden er momenteel terugbetaald in België?

In België wordt er momenteel geen enkele mHealth toepassing terugbetaald binnen de verplichte verzekering. Wel zijn er een aantal applicaties die tijdelijk terugbetaald werden tijdens proefprojecten, Fibricheck bijvoorbeeld.

Ondanks deze nieuwe procedure loopt België loopt wel nog altijd achter op andere Europese landen. Zo worden er in Duitsland al meer dan 40 mHealth applicaties vergoed door de overheid. De veranderingen die zijn doorgevoerd eind 2023 zijn alleszins sterk geïnspireerd door aanbevelingen vanuit Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) dus in die zin hebben we er wel vertrouwen in dat de procedure effectief beter zal lopen dan in het verleden. We pleiten er ook voor om in 2025 een evaluatie van de nieuwe procedure uit te voeren om eventueel nog verbeteringen aan te brengen. 

Waarom zijn de ziekenfondsen hierbij betrokken?

Digitalisering in de gezondheidszorg zit in de lift. COVID-19 zorgde voor een versnelling van de digitalisering in ons land.  De efficiënte integratie van de digitale ontwikkelingen in onze gezondheidszorg en ziekteverzekering is vandaag een belangrijke uitdaging.

Als medebeheerder van ons gezondheidszorgsysteem en vertegenwoordiger van de belangen van onze leden waken we er mee over dat onze leden en alle Belgen toegang hebben tot kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg. Digitale innovaties, zoals mHealth, zijn daarbij essentieel. De Hoge Gezondheidsraad publiceerde recent bijvoorbeeld een advies waarbij ze stellen dat digitalisatie, en het gebruik van applicaties, kan helpen de lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg op te lossen. Onze ziekenfondsen, Helan, Partenamut en de Freie Krankenkasse, ondersteunen ook deze innovatie in mHealth door een terugbetaling in de aanvullende verzekering te voorzien of applicaties zelfs gratis aan te bieden.

Gezondheidsapplicaties (die meer gericht zijn op preventie en gezondheidspromotie) kunnen ook onze leden helpen hun gezondheid  in eigen handen te nemen. Dan is het uiterst belangrijk dat mensen over voldoende digitale gezondheidsvaardigheden beschikken om deze applicaties ook effectief te gebruiken. We weten immers dat slechts zo’n 54% van de Belgen beschikt over voldoende digitale basisvaardigheden. Wij als ziekenfondsen hebben dan ook een zéér belangrijke rol om mee de digitale gezondheidsvaardigheden van onze leden te versterken.

Gebruik jij zelf een gezondheidsapp?

Ik sport graag en gebruik dan ook een sporthorloge om mijn hartslag en gelopen of gefietste afstand bij te houden. Mijn horloge is verbonden met Strava en Garmin connect. Dit valt natuurlijk eerder binnen het domein van de preventieve gezondheidszorg en deze apps komen dan ook niet in aanmerking voor een terugbetaling vanuit de verplichte verzekering.