Digitalisering

Medische apps krijgen plaats in de Belgische gezondheidszorg

Er lopen momenteel 24 pilootprojecten rond het gebruik van medische apps in de gezondheidszorg. De evaluatie volgt binnenkort, maar ondertussen stelt minister van Volksgezondheid Maggie De Block al een validatiepiramide voor om de kwaliteit en veiligheid van die digitale toepassingen te garanderen.

Afbeelding

Patiënt als copiloot in alle veiligheid

De voordelen van digitale toepassingen in de gezondheidszorg zijn groot. Dankzij mHealth kunnen patiënten bv. zelf hun gezondheid beter opvolgen, waardoor ze ook een betere copiloot worden van hun eigen gezondheid. Dat moet natuurlijk wel in alle veiligheid kunnen gebeuren. Want voor medische apps bestaat momenteel nog geen regelgeving of wettelijk kader en geen vergoedingsmodel voor zorgverleners. Om de kwaliteit en veiligheid van medische apps te garanderen, werken de verschillende gezondheidsadministraties samen met de sectorfederaties Agoria en beMedTech daarom aan een validatiepiramide.

3 niveaus

Welke apps kunnen een plaats krijgen in onze gezondheidszorg? De piramide bepaalt het aan de hand van 3 niveaus:

  • Een onderste niveau met de minimumvereisten voor elke toepassing: correct doen wat ze zeggen te doen, een CE-markering, conform aan de wetgeving rond privacy en veiligheid van gegevens, …
  • Een middenste niveau voor toepassingen die kunnen communiceren met andere officiële e-gezondheidstoepassingen in ons land.
  • Een hoogste niveau voor toepassingen waarvan bewezen is dat hun gebruik gezondheidseconomische winst oplevert. Deze apps moeten ook voldoen aan de voorwaarden voor de onderste twee niveaus. Voor dit derde niveau komt er een financieringsmodel op maat.


Meer info!

Neem een kijkje op de site van Minister Maggie De Block!