Staatshervorming

Een land voor de toekomst, jouw stem telt!

De Onafhankelijke Ziekenfondsen spraken zich recent uit over de aandachtspunten bij een eventuele 7e staatshervorming. Nu geeft de overheid burgers, organisaties en lokale overheden de kans om hun mening te uiten over onze staatsstructuur en democratie.
Afbeelding

In het laatste opiniestuk “Kan onze gezondheidszorg zich wel een staatshervorming permitteren?” geven de Onafhankelijke Ziekenfondsen enkele fundamentele principes mee die moeten worden gerespecteerd bij een eventuele 7de staatshervorming.

In tegenstelling tot de 6de staatshervorming, mag een nieuwe hervorming geen politiek akkoord zijn die met de rekenmachine in de hand wordt berekend. Deze moet vertrekken vanuit een gemeenschappelijke visie, gebaseerd op de noden en prioriteiten van de volksgezondheid en van ons gezondheidszorgsysteem.

Via het platform eenlandvoordetoekomst.be geeft de overheid de kans aan burgers, organisaties en lokale overheden om hun mening te geven over een aantal thema’s gelinkt aan onze staatsstructuur en democratie:

  • Wat is de rol van de burger?
  • Hoe organiseren we ons land?
  • Hoe moeten parlement en regering werken?
  • Wat zijn onze grondrechten?
  • Welke bevoegdheden hebben de overheden?
  • Hoe organiseren we de verkiezingen?

Het doel van deze burgerbevraging is naast actieve participatie, er ook voor zorgen dat burgers, organisaties en lokale overheden een beter inzicht krijgen in de huidige werking van onze federale staat en democratie, de bevoegdheden en de debatten die hierover gevoerd worden.

Deelnemen aan de bevraging is mogelijk voor alle Belgen en inwoners van België vanaf 16 jaar tot 5 juni 2022 via eenlandvoordetoekomst.be

La Libre nam het opiniestuk integraal over op 26/04/2022.