Arbeidsongeschiktheid

Coronavirus: aangepaste datum voor erkenning arbeidsongeschiktheid bij zelfstandige

Niet kunnen werken, is voor zelfstandigen extra vervelend! Hun erkenning als arbeidsongeschikte verloopt ook anders dan voor wie in loondienst werkt. Tijdens de coronacrisis zal de adviserend arts het begin van de ongeschiktheid bepalen op basis van de datum die de behandelende arts invult, en niet op basis van de datum dat die arts de patiënt heeft onderzocht.
Afbeelding

Ongeschiktheid op basis van datum

Normaal gezien erkent de adviserend arts van het ziekenfonds de arbeidsongeschiktheid van een zelfstandige ten vroegste op de datum waarop de behandelend arts het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid heeft ondertekend.  Maar tijdens de coronacrisis is dit wat moeilijker. En daarom zal tussen 1 maart en 30 september 2020 de adviserend arts het begin van de ongeschiktheid bepalen op basis van de ongeschiktheidsperiode die de behandelend arts op het getuigschrift heeft vermeld, ook als de arts het getuigschrift later pas ondertekende. 

Waarom anders tijdens Covid-19-crisis?

Door de coronacrisis werden enkele noodzakelijke maatregelen genomen, waardoor patiënten niet altijd terecht kunnen bij de behandelende arts, op de eerste dag van hun arbeidsongeschiktheid. Daarom passen we de gebruikelijke regel tijdelijk aan: het ziekenfonds zal het begin van de arbeidsongeschiktheid bepalen en hiervoor rekening houden met alle elementen waarover het beschikt. De begindatum van ongeschiktheid die de behandelend arts op het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid heeft vermeld, wordt als start genomen, ook al heeft de arts de patiënt later gezien. 
De regel is van toepassing als de zelfstandige zijn behandelend arts fysiek heeft geraadpleegd of wanneer hij zijn medisch advies telefonisch heeft gekregen.

Voorbeeld:
Een zelfstandige wordt arbeidsongeschikt op 1 juni 2020, maar hij kan zijn behandelend arts pas op 4 juni raadplegen. Als de behandelend arts op het klassieke getuigschrift vermeldt dat de arbeidsongeschiktheid op 1 juni is begonnen, zal de adviserend arts van het ziekenfonds de ongeschiktheid vanaf die datum erkennen.