29/08/2019
Tijdens de eerste 12 maanden arbeidsongeschiktheid betalen patiënten gemiddeld 1.454 euro uit eigen zak aan gezondheidskosten (remgelden en supplementen). Meer dan 1 op de 2 heeft dan ook een chronische aandoening. En dat terwijl hun inkomen tijdens deze periode al aanzienlijk lager ligt. De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten ervoor om chronisch zieken beter te beschermen tegen deze hoog oplopende supplementen.

Vooral ziekenhuisverblijven en geneesmiddelen

Naast de terugbetalingen door de verplichte verzekering betalen patiënten zelf ongeveer 10 à 15 % van hun totale jaarlijkse gezondheidskosten. Tijdens de eerste 12 maanden arbeidsongeschiktheid komt dat neer op gemiddeld 1.454 euro. Dat is ongeveer 5 keer meer in vergelijking met het algemene ledental van 20 tot 64 jaar van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (gemiddeld 285 euro). De grootste uitgavenposten zijn de verblijfskosten in het ziekenhuis en de geneesmiddelen. 

Financiële kwetsbaarheid

Meer dan 1 op de 2 mensen lijdt tijdens het begin van de primaire arbeidsongeschiktheid aan een chronische aandoening. Naast een inkomensverlies door die arbeidsongeschiktheid krijgen zij dus ook nog eens te maken met hoge supplementen. De Onafhankelijke Ziekenfondsen dringen aan op maatregelen om chronisch zieken beter te beschermen tegen deze hoge kosten.

Meer info!

Ontdek meer cijfers en aanbevelingen in onze studie