05/01/2021
In de medische kabinetten zullen vanaf 5 januari opnieuw deeltijds fysieke raadplegingen plaatsvinden. Ook teleconsultaties zullen worden uitgevoerd.

Een goede opvolging van mensen in arbeidsongeschiktheid is belangrijk en ook met de huidige omstandigheden garanderen wij die opvolging. Vanaf 5 januari zullen er in onze medische kabinetten opnieuw (beperkt) fysieke raadplegingen gebeuren. Mensen in arbeidsongeschiktheid krijgen een oproepingsbrief met details over wanneer ze worden verwacht in het medisch kabinet. Voor de teleconsultaties zullen onze leden een mail ontvangen met informatie over hun telefonische consultatie en in welke tijdspanne ze gecontacteerd zullen worden (in de voormiddag of namiddag).
We blijven de situatie uiteraard evalueren.

Opgelet, het medisch kabinet in Charleroi heeft vanaf 7 januari een ander adres (Boulevard Audent 14, 6000 Charleroi). De fysieke consultaties starten hier dan ook pas op 7 januari.
 

To download