24/04/2020
Gezien de huidige context hebben de behandelende artsen een systeem voor teleraadplegingen ingevoerd. Er moest dus ook een eenvoudiger model van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid voorgesteld worden dat geschikt is voor de situatie. Hoe zal dit gebeuren?

Naar aanleiding van de pandemie van COVID-19 heeft het RIZIV dringende en uitzonderlijke maatregelen ingevoerd over de verwerking van de arbeidsongeschiktheidsdossiers. Om de quarantainemaatregelen na te leven die opgesteld zijn door de Nationale Veiligheidsraad gebeuren de medische raadplegingen van de behandelende artsen voornamelijk via telefoon.

Naar aanleiding van dit telefonisch medisch advies werd een eenvoudiger model van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid ingevoerd dat aan de patiënt bezorgd moet worden.

Om de behandelende artsen te helpen en om het juiste gebruik van dit getuigschrift van ‘teleraadpleging’ te promoten, bieden we een vergelijkingstabel aan van de twee modellen van getuigschriften van arbeidsongeschiktheid voor de ziekenfondsen. Je vindt er enerzijds het ‘vertrouwelijke’ getuigschrift na een lichamelijk onderzoek en anderzijds het ‘eenvoudiger’ getuigschrift na telefonisch advies.

Meer info: