26/04/2021
Ben je als werknemer of als zelfstandige tijdens de COVID-19-periode arbeidsongeschikt geworden? Dan kan je een aanvullende crisisuitkering ontvangen. Deze tijdelijke maatregel heeft als doel de uitkeringen gedurende een beperkte periode te verhogen om die te aligneren op bestaande tegemoetkomingen of rechten.
Ik ben werknemer in arbeidsongeschiktheid. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Je krijgt een aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering tijdens je primaire ongeschiktheid (dus het eerste jaar arbeidsongeschiktheid) als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent ten vroegste vanaf 1 maart 2020 (niet voordien) arbeidsongeschikt.
  • Je hebt een arbeidsovereenkomst.
  • Je brutomaandloon lager is dan 3527,13 euro.
Hoeveel bedraagt de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering?

Het dagbedrag van je primaire ongeschiktheidsuitkering bedraagt 60 % van je dagelijks brutoloon. Het dagbedrag van je aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering wordt vastgesteld op 10 % van je brutodagloon, en het resultaat verhoogt vervolgens met € 5,74 (sinds 1/09/2021).

Er is een plafond op deze uitkering, de som van je primaire ongeschiktheidsuitkering en je aanvullende uitkering mag niet hoger zijn dan € 81,40 (sinds 1/09/2021) per dag. Sinds 1 januari 2021 is er ook een maatregel van begrenzing van toepassing. Dit betekent dat de som van je primaire ongeschiktheidsuitkering en je aanvullende uitkering je brutodagloon niet mag overschrijden. Als dat het geval is, dan zal je aanvullende uitkering dus worden beperkt.

Houd er altijd rekening mee dat je ziekenfonds nog een voorheffing (in principe 11,11 %) inhoudt op het dagbedrag van aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering.

Deze aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering is nog van toepassing in geval van een periode van arbeidsongeschiktheid tot en met 30 juni 2021 30 september 2021.

En welke voorwaarden gelden voor zelfstandigen?

Je kan rekenen op een aanvullende crisisuitkering als je aan één van volgende voorwaarden voldoet:

  • Je wordt uitbetaald als samenwonende. Er is geen aanvullende crisisuitkering voor zelfstandigen die met gezinslast of als alleenstaande worden betaald.
  • Je bent sinds 1 maart 2020 minstens 8 kalenderdagen arbeidsongeschikt geweest en je bent nog steeds in primaire arbeidsongeschiktheid.
  • Je was al voor 1 maart 2020 arbeidsongeschikt, maar sinds die datum heb je jouw activiteit moeten stopzetten gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen.

Dit geldt ook voor meewerkende echtgenoten. Je ontvangt deze uitkering tijdens het eerste jaar van je arbeidsongeschiktheid.

Hoeveel bedraagt deze uitkering voor zelfstandigen?

Dat hangt af van je situatie. Ben je minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt, dan ontvang je € 12,05 (sinds 1/09/2021) per dag. Ben je meer dan 1 jaar arbeidsongeschikt en heb je al je activiteiten niet moeten stopzetten, dan ontvang je hetzelfde bedrag. Als de activiteiten wel werden stopgezet, heb je recht op € 7,35(sinds 1/09/2021) per dag.

Dankzij deze extra uitkering krijg je een totaal bedrag van € 51,69 (sinds 1/09/2021) per dag. Maar onthoud dat het ziekenfonds een voorheffing van 11,11% inhoudt op dit bedrag in geval van primaire arbeidsongeschiktheid.  

Deze aanvullende ongeschiktheidsuitkering is van toepassing in geval van een periode van arbeidsongeschiktheid tot en met 30 september 2021.