25/05/2022
De Onafhankelijke Ziekenfondsen stelden een lijst op met de 10 geneesmiddelen die het afgelopen jaar het meeste kostten voor de verplichte verzekering, gebaseerd op de terugbetalingsgegevens van haar leden. We merken daarbij een stijging op tegenover 2019, al moeten we voorzichtig zijn bij de interpretatie van de cijfers.

De top 10 van duurste geneesmiddelen baseert zich op de terugbetalingsgegevens van de meer dan 2 miljoen aangesloten leden bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen. We kijken daarbij naar de kost voor de verplichte verzekering, gedekt door de sociale zekerheid.

In 2021 bedroeg de totaalkost van deze geneesmiddelen 30.181.059 euro, voorgeschreven aan 135 personen. Het grootste deel van deze geneesmiddelen (8 van de 10 geneesmiddelen) maakt deel uit van de behandeling van zeldzame ziektes, zoals stofwisselingsziektes. De overige geneesmiddelen worden ingezet voor oncologische behandelingen.

Dat totaalbedrag lijkt op het eerste zicht significant hoger dan in 2019. Toch moeten we voorzichtig zijn bij de interpretatie van deze stijging. Want voor de helft van de geneesmiddelen in de top 10 van het afgelopen jaar, kennen we de eigenlijke kost niet. Het gaat dan om geneesmiddelen waarvoor een overeenkomst werd afgesloten. 

Sinds 2010 kunnen bedrijven een overeenkomst afsluiten met het RIZIV rond de terugbetaling voor hun geneesmiddel, het zogenaamde 'art.81/111'. Via deze overeenkomsten wordt een (vaak zeer duur) geneesmiddel tijdelijk terugbetaald, terwijl er nog bepaalde onzekerheden bestaan, zoals over de klinische doeltreffendheid of de kosteneffectiviteit (verband tussen kost en werkzaamheid) van het product.

Los van de kost voor de verplichte verzekering, kunnen we wel stellen dat het aantal geneesmiddelen binnen dit systeem is toegenomen. En hoewel deze overeenkomsten ervoor kunnen zorgen dat innovatieve geneesmiddelen toegankelijk worden, is de transparantie op het vlak van kost beperkt.

Om de duurzaamheid en toegankelijkheid te garanderen op lange termijn, kan het daarom nuttig zijn om na te denken over alternatieve systemen.

Je kan de volledige nota en het overzicht van geneesmiddelen hieronder bekijken.

To download