03/06/2021

25.552.692 euro: dat zijn de totale uitgaven (bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen) ten laste van de verplichte verzekering voor de 10 duurste geneesmiddelen in 2019. Het gaat om geneesmiddelen voor behandelingen met een hoge kost, voornamelijk langdurige behandelingen en/of behandelingen voor zeldzame aandoeningen.

Belangrijk om te weten

• 3 groepen van geneesmiddelen zijn sterk vertegenwoordigd in de top 20 van de uitgaven: de stollingsfactoren (gebruikt bij specifieke afwijkingen van de bloedstolling zoals hemofilie), de geneesmiddelen gebruikt bij zeldzame stofwisselingsziekten (ziekte van Pompe, ziekte van Fabry...), en nieuwe kankerbehandelingen. Deze aandoeningen treffen relatief weinig mensen, maar de uitgaven per persoon zijn wel zeer hoog.
• In vergelijking met 2018 nemen we geen grote verschuivingen in de top 10 waar. In de top 20 duiken wel een aantal nieuwe moleculen op, die voornamelijk gebruikt worden in de oncologie.

Meer info over de verschillende aandoeningen

•    Erfelijke stofwisselingsziekten zijn ziekten die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een tekort aan een bepaald enzym in de stofwisseling, waardoor er beschadiging optreedt. 

  • De behandeling kan gebeuren door het ontbrekende enzym toe te dienen. Eigen aan dit type van geneesmiddelen is dat er weinig behandelingen (en dus ook weinig concurrentie) beschikbaar zijn, omwille van de zeldzaamheid van de aandoening. De kostprijs voor deze weesgeneesmiddelen ligt in veel gevallen zeer hoog. Zelfs als het geneesmiddel al lang op de markt is, daalt de kostprijs niet.
  • De ernst van de ziekte en de hoge kosten van de behandeling rechtvaardigen wel een tegemoetkoming vanuit de verplichte verzekering naar de patiënt toe, maar optimalisaties van deze vergoeding zijn nog mogelijk

•    Bloedstollingsfactoren worden gebruikt bij een aangeboren of verworven tekort aan stollingsfactor, zoals bijvoorbeeld hemofilie A.

  • De kostprijs voor een behandeling met stollingsfactoren is hoog. Dit kan gevolgen hebben voor de kostprijs die gebruikt zal worden voor nieuwe geneesmiddelen voor deze aandoening, bv. de gentherapie. Het is mogelijk dat voor de prijsstelling van deze nieuwe geneesmiddelen, de huidige kostprijs als referentie wordt voorgesteld.
  • Per patiënt kunnen de kosten van jaar tot jaar verschillen, aangezien het gebruik van de stollingsfactoren afhankelijk is van verschillende factoren die van jaar tot jaar verschillend zijn.

•    Geneesmiddelen in de oncologie

  • Geneesmiddelen in de oncologie komen niet voor in de top 10, maar we vinden er wel een aantal terug in de top 20.
  • Dat deze geneesmiddelen steeds vaker voorkomen in de lijst van dure medicijnen toont het belang van het beheersen van de uitgaven wat betreft geneesmiddelen. Elementen die kunnen bijdragen om de groei van de uitgaven onder controle te houden zijn onder meer het uitvoeren van een horizonscanning en het toewijzen van een maximaal budget voor bepaalde groepen van geneesmiddelen of pathologieën.