24/09/2020
Net als voor de loontrekkenden, is er een tijdelijke aanvullende crisisuitkering voorzien voor sommige arbeidsongeschikte zelfstandigen en meewerkende echtgenoten. Het koninklijk besluit werd goedgekeurd op 23 september 2020.

Omwille van de coronapandemie hebben zelfstandigen hun activiteit moeten stopzetten sinds 1 maart tot en met 31 december 2020. Sommige arbeidsongeschikte zelfstandigen en meewerkende echtgenoten zullen daarom een aanvullende uitkering ontvangen. Het bedrag wordt gelijkgesteld aan dat van het crisisoverbruggingsrecht.  

Voor wie?

  1. De samenwonende gerechtigde zonder gezinslast in arbeidsongeschiktheid vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Voorwaarden:

  • Zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die aan het sociaal statuut van de zelfstandigen onderworpen zijn en een recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen kunnen openen.
  • De begindatum van de arbeidsongeschiktheid is vanaf 01/03/2020 tot en met 31/12/2020
  • De gerechtigde heeft de hoedanigheid van samenwonende gerechtigde zonder gezinslast en ontvangt dus een primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering van 38,10 euro.
  1. De samenwonende gerechtigde zonder gezinslast die ten vroegste vanaf 1 maart 2020 de toegelaten activiteit voor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen heeft moeten stopzetten.

    Voorwaarden:
  • De gerechtigde heeft de toegelaten activiteit verricht op grond van artikel 23 of artikel 23bis van ten vroegste vanaf 1 maart 2020 tot en met 31/12/2020 gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen stopgezet.
  • De gerechtigde heeft de hoedanigheid van samenwonende gerechtigde zonder gezinslast.