04/05/2018
Sinds 1 mei 2018 zijn er nieuwe terugbetalingsvoorwaarden voor een bepaalde klasse antibiotica: de (fluoro)chinolonen. Die maatregel moet de overconsumptie van antibiotica in ons land helpen tegen te gaan.

Enkel bij specifieke infecties of omstandigheden

Het antibioticagebruik bij de Belgen ligt nog altijd te hoog. De ziekteverzekering betaalt (fluoro)chinolonen, een bepaalde klasse van antibiotica, sinds 1 mei 2018 daarom enkel terug bij specifieke infecties en omstandigheden. Het gaat o.a. om acute of chronische prostatitis, acute urthritis, … Alle precieze voorwaarden staan op de site van het RIZIV. Deze maatregel moet de stijgende antibioticaresistentie door een ondoordacht gebruik van deze geneesmiddelen helpen tegen te gaan. 

Wat betekent dat voor de artsen?

Komt uw patiënt in aanmerking voor een terugbetaling van de voorgeschreven chinolone? Dan kan u:

  • … een elektronische aanvraag indienen met uw gehomologeerd softwarepakket of de webtool CIVARS
  • … op het voorschrift ‘derdebetalersregeling van toepassing’ vermelden


Het is ook belangrijk om in het medisch dossier van uw patiënt de elementen te bewaren die aantonen dat alle vergoedingsvoorwaarden vervuld zijn. Deze moet u ter beschikking houden van de adviserend arts van het ziekenfonds.

Meer info!

Neem een kijkje op de site van het RIZIV