dentiste

469.127
Het aantal personen die in primaire arbeidsongeschiktheid gingen in België tussen 01/01/2019 en 31/02/2019 (minder dan een jaar arbeidsongeschikt).

447.867
Het aantal personen in invaliditeit in België op 31/12/2019 (meer dan een jaar arbeidsongeschikt).

invalidité
Het invaliditeitspercentage bij mannen is tussen 1996 en 2019 gestegen van 5,5 % naar 7,4 %, bij vrouwen van 4,3 % naar 11,1 %.

Tussen 2007 en 2019 zijn de invaliditeitsuitkeringen bij de loontrekkenden bijna verdrievoudigd in 12 jaar. De primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van de loontrekkenden zijn bijna verdubbeld tijdens deze periode. De toename is dus meer uitgesproken bij de invaliden.

76.738
Het aantal deeltijdse werkhervattingen in 2019.
Dit aantal is verdriedubbeld tussen 2009 en 2019.

De verschillende takken van de sociale zekerheid fungeren als communicerende vaten: wanneer de regels in de (brug)pensioen- of werkloosheidsregelingen worden aangescherpt, wordt het aantal personen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering kan ontvangen verhoogd of wordt de periode waarin ze die uitkering ontvangen verlengd. Denk maar aan het activeringsbeleid voor werklozen, de accentuering van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, de verminderde toegang tot brugpensioen met het Generatiepact, enz. De figuur toont een verschuiving van de werkloosheid naar de arbeidsongeschiktheid.
De voornaamste missies van de adviserend arts in 5 sleutelwoorden
 • De medisch-wettelijke criteria controleren van de erkenning in arbeidsongeschiktheid
 • De resterende capaciteiten evalueren
 • Advies geven over de meest passende behandelingen en de beste kostprijs
 • Informeren over de correcte toepassing van de reglementering
 • De verzekerden begeleiden op hun traject van arbeidsongeschiktheid en socioprofessionele re-integratie

6 aandachtspunten voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen              

 1. De werkgevers responsabiliseren op het vlak van welzijn op het werk en terugkeer naar de arbeidsmarkt
 2. De samenwerking tussen de adviserend artsen, arbeidsartsen en behandelende artsen rond de patiënt verbeteren
 3. De begrippen van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit herzien, rekening houdend met de ‘resterende capaciteiten’
 4. Een kader definiëren voor de tele- en videoraadplegingen
 5. De regels voor de berekening van de uitkeringen vereenvoudigen om ze begrijpelijker te maken voor de verzekerden
 6. De uitwisseling van de medisch-sociale gegevens vergemakkelijken dankzij de elektronische dossiers

Geestelijke gezondheid en arbeidsongeschiktheid
(Studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen in 2020)

25 %

Een hoofddiagnose op vier (24,8 %) bij de overgang in arbeidsongeschiktheid heeft betrekking op een psychosociale aandoening.

santé mentale

1/3

Bij de werknemers vertegenwoordigen psychosociale aandoeningen ongeveer een derde van het totaal aantal diagnoses aan het begin van de arbeidsongeschiktheid.

Jonge werknemers, van 20 tot 40 jaar, lijken vaker arbeidsongeschikt te zijn omwille van een burn-out dan hun oudere collega’s (30 %).

homme femme

30 % van de vrouwen 
19 % van de mannen

krijgt de diagnose van een psychosociale aandoening aan het begin van hun arbeidsongeschiktheid.

Lees ook