Evolutie van psychosociale aandoeningen doorheen de arbeidsongeschiktheid

1 op de 4 hoofddiagnoses bij de start van een arbeidsongeschiktheid betreft een psychosociale aandoening. Dat toont de nieuwste studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Uit diezelfde resultaten blijkt ook dat vooral een vrouwelijke bediende intreedt in arbeidsongeschiktheid omwille van burn-out, depressie of angststoornis. En dat jonge werknemers, tussen 20 en 40 jaar, meer vatbaar blijken om thuis te zitten met een burn-out dan hun oudere collega’s.
Thema
Arbeidsongeschiktheid
Geestelijke gezondheid
Datum

Voornaamste cijfers

Voornaamste cijfers
1 op de 4 hoofddiagnoses bij intrede in arbeidsongeschiktheid betreft een psychosociale aandoeningDit neemt toe tot 40 % op 7 maanden en bij intrede in invaliditeit. Reden voor toename is de lange duurtijd van deze dossiers. Burn-out en depressie zijn op alle momenten de meest frequent gestelde diagnoses. 
Bij bedienden beslaan psychosociale aandoeningen al bij intrede in arbeidsongeschiktheid ongeveer een derde van het totaal aantal diagnoses. Het aantal neemt toe tot 55 % op 7 maanden en bij intrede in invaliditeit. Dit is opmerkelijk hoger dan bij zelfstandigen en arbeiders. Bij zelfstandigen duurt het wel langer voor een dossier kan worden afgesloten en het aandeel zelfstandigen dat arbeidsongeschikt is door een burn-out of depressie neemt sterk toe na een half jaar en bij intrede in invaliditeit. 
Vrouwen worden in vergelijking met mannen als het ware dubbel getroffen door psychosociale aandoeningen. Ten eerste ligt bij vrouwen het aandeel van psychosociale aandoeningen bij intrede in arbeidsongeschiktheid op 30 % en bij mannen op 19 %. Ten tweede kennen dit soort dossiers een langere duurtijd bij vrouwen dan bij mannen. 
Jonge werknemers, tussen 20 en 40 jaar, lijken meer vatbaar om thuis te zitten met een burn-out dan hun oudere collega’s (30 %). Arbeidsongeschiktheidsdossiers gerelateerd aan psychosociale aandoeningen kennen echter een langere duurtijd naarmate personen ouder worden.

Onze aanbevelingen: Preventie en investeren in welzijn van de werknemers

Arbeidsongeschiktheid verdient voldoende aandacht, ongeacht de reden waarom iemand niet kan gaan werken. Daarom zien wij dit als een prioriteit, die werd opgenomen in ons memorandum 2019. “En dit gaat verder dan alleen arbeidsongeschiktheid omwille van psychosociale aandoeningen”, verduidelijkt Astrid Janssens, Adjunct Medisch Directeur bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen. “Preventie is de beste remedie om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Dit geld zeker voor burn-out, maar ook voor bijvoorbeeld bot- en spierziektes: het is zinvol voor bedrijven om meer preventieacties te organiseren. Investeren in optimale werkomstandigheden en in het welzijn van werknemers is een belangrijke voorwaarde in het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. Dankzij de reglementering voor de re-integratie op het werk zijn werkgevers zich hier meer bewust van: door de psychosociale arbeidsbelasting van werknemers te beperken, groeit een bedrijf. ”

Meer info: astrid.janssens@mloz.be

Visuals

infographies arbeidsongeschiktheid
infographies arbeidsongeschiktheid
infographies arbeidsongeschiktheid arbeiders bedienden
infographie arbeidsongeschiktheid