14/10/2021

Het voorbije decennium zagen we een systematische daling van het aantal niet-gebruikers van gezondheidszorg. Om meer te weten over het profiel van deze niet-gebruikers in 2020 stelden we een vragenlijst op om na te gaan wie geen gebruik maakt van gezondheidszorg en wat hun beweegredenen zijn. Die enquête werd verstuurd naar 129.094 leden (evenveel gebruikers als niet-gebruikers). 6.443 vragenlijsten werden gebruikt voor de analyse.

Covid-19

Sommige maatregelen naar aanleiding van de gezondheidscrisis, bijvoorbeeld het uitstellen van niet-dringende ziekenhuisingrepen, hebben ervoor gezorgd dat heel wat burgers in 2020 geen beroep hebben gedaan op de expertise van zorgverleners.

Geen hulpverlener raadplegen, zelfs niet bij nood

Uit de rondvraag blijkt dat een belangrijk deel van de niet-gebruikers hulpafwijzend gedrag vertoont: ze zouden zelfs geen zorgverstrekker raadplegen als ze een probleem hebben. Zo gaf 10% aan dat ze niet naar de tandarts of gynaecoloog zouden gaan wanneer zich een probleem stelt.

Opvallend, zowel gebruikers als niet-gebruikers van gezondheidszorg, vertonen hulpafwijzend gedrag ten opzichte van psychiaters en psychologen. De helft van de niet-gebruikers en 4 op de 10 gebruikers zouden zelfs bij problemen geen psycholoog of psychiater consulteren.
 

Profiel van de niet-gebruikers

Waarom geen gezondheidszorgen?

Professionele hulp bij medische of geestelijke problemen wordt niet altijd gezocht, gevonden of verkregen omwille van specifieke barrières

  • 1 op de 5 respondenten stelde zorg of raadplegingen uit omwille van financiële aspecten,
  • 1 op de 8 heeft moeite om de uitleg van een zorgverlener te begrijpen,
  • 1 op de 3 vindt het moeilijk om informatie over gezondheidszorgen terug te vinden,
  • 1 op de 2 wordt geconfronteerd met lange wachtlijsten.

Onze aanbevelingen

Hoe moeten we dit aanpakken?

Gezondheidsgeletterdheid onder onze leden verbeteren door heldere en begrijpelijke informatie over gezondheidszorg ter   beschikking te stellen. Onze leden helpen om de juiste zorgverlener te vinden in hun buurt.     Mensen met een mentaal of lichamelijk gezondheidsprobleem begeleiden in hun zoektocht naar de juiste zorgverlener.      Informatie over beschikbare (geconventioneerde) zorgverleners toegankelijker maken. Helpen om bepaalde barrières aan te pakken, door wachtlijsten aan te pakken en de financiële toegankelijkheid van de zorg te waarborgen en te verbeteren. Initiatieven opzetten om komaf te maken met stigma rond het raadplegen van psychiaters en psychologen.

Voorgestelde publicaties