Coachingprogramma voor Gezondheidsgeletterdheid bij patiënten met een coronaire hartziekte

In België waren Hart- en vaatziekten (HVZ) in 2018 verantwoordelijk voor 28.644 sterfgevallen, wat neerkomt op 25,9% van alle overlijdens. Deze cijfers wijzen op een dringende behoefte aan bewustwording en preventieve maatregelen om de impact van HVZ te verminderen. Er is nood aan voorlichting, gezonde levensstijlkeuzes en vroegtijdige opsporing.

Thema
Anders
Datum
Etude litéracie santé

Een recente studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van MSD, onderzocht de effecten van een 6 maanden durend coachingprogramma op de gezondheidsgeletterdheid en medicatieovertuigingen, motivatie om de levensstijl aan te passen en therapietrouw van patiënten met een coronaire hartziekte. 


Uit gesprekken met patiënten na afloop van het programma bleek dat alle patiënten de informatie die ze hadden ontvangen tijdens het programma duidelijk en begrijpelijk vonden en dat ze bereid zouden zijn om het programma aan te raden aan vrienden en familie. De meerderheid van de patiënten gaf aan dat hun begrip van hun ziekte, medicatie, en risicofactoren was toegenomen tijdens het programma. Ze gaven aan dat de informatie die ze hadden ontvangen tijdens het programma de consult met hun behandelend arts ook vergemakkelijkte. 


Deze studie benadrukt het belang van coachingprogramma's om gezondheidsgeletterdheid te verbeteren en communicatieve vaardigheden te versterken Toekomstig onderzoek zou moeten richten op het optimaliseren van dergelijke programma's voor verschillende patiëntprofielen.