De Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen organiseert de Vlaamse sociale bescherming in opdracht van de Vlaamse overheid. Leden betalen hun zorgpremie van 51 euro (of 26 euro voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming) aan de zorgkas en die beheert de verschillende zorgbudgetten:

  • Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de vroegere zorgverzekering): 130 euro per maand
  • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (de vroegere tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden): dit bedrag hangt af van het inkomen en de zorgzwaarte van de oudere persoon (max. 571 euro per maand)
  • Zorgbudget voor mensen met een handicap (het vroegere basisondersteuningsbudget): 300 euro per maand


Wie vragen heeft over zijn of haar zorgpremie of zorgbudget, kan altijd terecht bij de Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: zorgkas@mloz.be