De Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen organiseert de Vlaamse sociale bescherming in opdracht van de Vlaamse overheid. Leden betalen hun zorgpremie van 54 euro (of 27 euro voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming) aan de zorgkas en die beheert de verschillende zorgbudgetten:

  • Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de vroegere zorgverzekering): 130 euro per maand
  • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (de vroegere tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden): dit bedrag hangt af van het inkomen en de zorgzwaarte van de oudere persoon (max. 571 euro per maand)
  • Zorgbudget voor mensen met een handicap (het vroegere basisondersteuningsbudget): 300 euro per maand
  • Mobiliteitshulpmiddelen: huur, aankoop, onderhoud en herstel van rolstoelen, elektrische scooters, duw- en wandelwagens, ...
  • Ouderenzorg: woonzorgcentra, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf

Een vraag?

Wie vragen heeft over zijn of haar zorgpremie, zorgbudget of mobiliteitshulpmiddelen, kan altijd terecht bij de Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: 

Meer gedetailleerde info? Neem een kijkje op de site van je ziekenfonds door te klikken op het logo van je ziekenfonds onderaan deze pagina. 

Een klacht melden?

Doe een beroep op onze Complaints Manager (ombudsman)! 

De Complaints Manager zal je klacht als volgt behandelen:

 - Als de Complaints Manager je klacht ontvangt, zal jij of je vertegenwoordiger binnen de 8 werkdagen een ontvangstbewijs krijgen. Daarna zal hij je klacht onderzoeken.
- Het kan ook zijn dat je binnen de 8 dagen al een definitief antwoord op je klacht  ontvangt. 
- Sowieso moet de Complaints Manager  jou of je vertegenwoordiger binnen de 45 werkdagen na de indiening van de klacht een definitief antwoord sturen. 
- Dat definitieve antwoord omvat een schriftelijke uiteenzetting en motivering van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht.
 

Lees ook