We leggen voortdurend een luisterend oor bij de burger over de actualiteit en de evoluties binnen de gezondheidszorg. Als actor in de gezondheidssector beschikken we over de expertise om hierover regelmatig te berichten:

  • Health Forum: dit magazine, gericht aan alle actoren uit de gezondheidssector, is een discussieplatform rond gezondheidsbeleid, met diepgravende dossiers die voor deining zorgen in de wereld van de gezondheidszorg. Health Forum verdwijnt (voor eventjes) : Health Forum neemt een pauze om later in 2020 terug te keren. 

  • Studies en analyses over zorgconsumptie: Wat zijn de hospitalisatiekosten voor de patiënt bij een bevalling? Hoe lang duurt een periode van arbeidsongeschiktheid gemiddeld? Hoeveel epileptici zijn er in België en welke specialisten staan hen bij? Welke geneesmiddelen nemen kinderen en jongeren frequent? Met onze becijferde analyses willen we een bijdrage leveren aan de continue verbetering van ons gezondheidssysteem.

  • Brochures: we zetten verschillende thema’s rond gezondheid in de kijker. 

Lees ook ons jaarverslag 2019

Ontdek en bestel onze gezondheidsbrochures.

1 op de 7 baby’s niet opgevolgd door pediater of huisarts

Voor het tweede deel van de KidOscope, de gezondheidsbarometer voor kinderen, namen de Onafhankelijke Ziekenfondsen de zorgverleners onder de loep die de ontwikkeling van het kind opvolgen. In de eerste twee levensjaren heeft de pediater een lichte voorsprong op de huisarts, maar we stellen ook vast dat 1 op de 7 baby’s geen pediater of huisarts heeft. En dat kan een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Bij kwetsbare gezinnen (RVV-gezinnen en eenoudergezinnen) is het nog erger: daar gaat het om 1 op de 5 baby’s.
Studies en analyses
01/12/2016

Evolutie van de prevalentie en de kostprijs van chronische ziektes

Tussen 2010 en 2013 steeg het aantal chronisch zieken met 40.000 (1%). Hun uitgaven voor geneeskundige verzorging liepen op van 67,4% naar 69,1%. De kans op een chronische aandoening stijgt mee met de leeftijd. Meer dan 6 op de 10 personen in de leeftijdsgroep van 60-79 jaar lijden aan een chronische ziekte en bij de 80-plussers loopt dit cijfer op tot 8 op de 10.
Studies en analyses
07/11/2015

Hoe administratieve rompslomp de patiënt geld kost

Het bezoek aan sommige specialisten is duurder geworden voor de patiënt. Nochtans bestaat er een oude maatregel (2007) die tot doel had om de prijs bij de specialist te verlagen na een doorverwijzing door de huisarts. Maar werkt die maatregel? Uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat slechts 1 op de 100 patiënten deze korting geniet, terwijl iedereen ervoor in aanmerking komt!
Studies en analyses
01/03/2015

Analyse van de behandelingen met antihypertensiva

De arteriële hypertensie (HTA) is vandaag een groot probleem voor de volksgezondheid. Het is de chronische aandoening die het vaakst voorkomt en ze treft bijna 2 miljoen mensen in België, dit is ongeveer één op de vijf. Het is de bedoeling van de studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen om de kenmerken te bestuderen van de leden die gebruik maken van antihypertensiva (AHT), zodat we een overzicht krijgen van hun tenlasteneming.
Studies en analyses
18/09/2014

Verblijven in een psychiatrische omgeving

Mentale gezondheidsproblemen zijn een van de grote gesels van onze maatschappij en onze gezondheidszorg. Het is op dat domein dat de uitgaven de pan dreigen uit te swingen in de toekomst. De uitgaven voor geneeskundige verzorging van patiënten die gehospitaliseerd zijn in de psychiatrie, behoren tot de top 5 van de uitgaven die gepaard gaan met chronische aandoeningen. Ze komen net achter hypertensie, depressie, cardiovasculaire aandoeningen en diabetes. In 2012 had 8,7% van de totale uitgaven MLOZ in de gezondheidszorg betrekking op de 1,3% leden, gehospitaliseerd in een psychiatrische omgeving. In het licht van die vaststelling, vonden wij het nuttig om een studie te maken van de kenmerken van die hospitalisaties en van de individuen die verblijven in een psychiatrische omgeving.
Studies en analyses
01/09/2014

Hospitalisaties in de psychiatrie: te veel en te lang ?

De uitgaven voor geneeskundige verzorging van patiënten, opgenomen in de psychiatrie, zijn zeer hoog in België. Hoe komt dat? Het aantal bedden is hoog, de duur van sommige ziekenhuisverblijven is lang en er zijn niet genoeg alternatieve opvangstructuren. De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben de bijzonderheden van deze hospitalisaties en van de patiënten in een psychiatrische omgeving bestudeerd.
Studies en analyses
24/07/2014

Jongeren, antidepressiva en psychotherapie

Depressie is een veel voorkomend probleem bij adolescenten (4 à 5% van wordt erdoor getroffen). Gebeurt de opvolging van een depressie bij adolescenten wel correct? Een terechte vraag, als men weet dat 1 op de 3 jongeren tussen 12 en 18 jaar bij wie antidepressiva worden voorgeschreven, deze geneesmiddelen minder dan één maand neemt. Veel te kort om te kunnen hopen op beterschap! Erger nog, slechts 11% van de adolescenten die een antidepressivum gebruiken, worden ook door een psychotherapeut gevolgd. Nochtans wordt de psychotherapie als eerste behandeling aanbevolen. Daarom peilden de Onafhankelijke Ziekenfondsen naar de opvolging van de betrokken jongeren. Hoe? Door de gegevens te bestuderen van 2.391 adolescenten die minstens 1 antidepressivum geslikt hebben in 2011.
Studies en analyses
23/12/2013

Pagina's