29/08/2019

Meer dan 400.000 mensen zitten al langer dan een jaar ziek thuis. In deze studie buigen de Onafhankelijke Ziekenfondsen zich over deze groep. Wat zijn hun kenmerken? Welke zorgverlening krijgen ze voor, tijdens en na de periode van 12 maanden primaire arbeidsongeschiktheid? 

Wie zijn de ‘nieuwe’ invaliden?

Deze studie gaat over mensen die in 2016 voor het eerst officieel erkend zijn als invalide. Maar wie zijn die ‘nieuwe’ invaliden nu precies? Vrouwen, RVV’ers en inwoners van het Waalse gewest blijken oververtegenwoordigd in vergelijking met het algemene ledental van de Onafhankelijke Ziekenfondsen van 20 tot 64 jaar. Ook opvallend: 3 op de 4 mensen die in 2016 invalide werden bleven ook meer dan 12 maanden invalide. Meer dan 1 op de 2 kampte bij het begin van hun arbeidsongeschiktheid ook al met een chronische aandoening.

Aanbevelingen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Mensen in invaliditeit kampen dus vaak al met gezondheidsproblemen vóór hun arbeidsongeschiktheid. Een gecoördineerd actieplan door de behandelende arts/specialist, arbeidsarts en adviserend arts zou een grote hulp kunnen zijn. Er is ook bijzondere aandacht en persoonlijke begeleiding nodig voor risicogroepen: vrouwen, mensen van 40 tot 55 jaar, rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming en chronisch zieken.
 

Ontdek de volledige studie! 

Type van publicatie