28/08/2018

Ongeveer 1 op de 10 kinderen komt elk jaar in het ziekenhuis terecht. Bij zuigelingen gaat het zelfs om 1 op de 4 jongens en 1 op de 5 meisjes. Oudere kinderen verblijven gelukkig minder vaak in het ziekenhuis, maar bij hen gaat het wel vaker om een operatie. Dat blijkt uit de nieuwste editie van de KidOscope van de Onafhankelijke Ziekenfondsen!

Wanneer in het ziekenhuis en waarom?

Bijna een kwart van de kinderen jonger dan 1 jaar belandt in het ziekenhuis, waarvan 9 op de 10 met een overnachting. Bij hen gaat het meestal niet om een operatie, maar om een virale ademhalings- en infectieziekte. Denk maar aan het verkoudheidsvirus RSV (Respiratoir Syncytiaal virus). Na een aantal levensjaren met weinig ziekenhuisopnames zien we vanaf de leeftijd van 16 jaar opnieuw een stijging tot boven de 10%. Het gaat dan vooral om daghospitalisaties vanwege een chirurgische ingreep (bv. mond-kaak-aangezichtschirurgie). 

Meer jongens dan meisjes

Jongens komen vaker in het ziekenhuis terecht dan meisjes, respectievelijk 10,4% en 8,8%. Dat verschil is vooral opmerkelijk bij jonge kinderen: 18% van de jongens onder de 5 jaar werd gehospitaliseerd, tegenover slechts 13% van de meisjes. Hoe dat komt? Pasgeboren meisjes zijn van nature uit sterker gewapend tegen ziektes dan jongens en hebben minder kans op complicaties na de geboorte. De Onafhankelijke Ziekenfondsen ijveren vooral voor preventie: regelmatig de handen wassen voor en na elk contact met een zuigeling of ziek kind, blootstelling aan tabak tijdens de zwangerschap en na de geboorte vermijden, borstvoeding stimuleren, kinderen vaccineren volgens het basisvaccinatieschema, … 

Meer info!

PDF-pictogram kidoscope_4_nl (921.77 KB)

Type van publicatie